153421. lajstromszámú szabadalom • Négyszögsajtoló berendezés

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1965. IX. 01. (SE—1266) Közzététel napja: 1966. VIII. 22. Megjelent: 1967. III. 31. 153421 Szabadalmi osztály: 58 b Nemzetközi osztály: B 30 c Decimái osztályozás: Feltalálók: Meleghegyi József, gépészmérnök, Viltschek Endre, gépészmérnök, Korodi Frigyes, gépészmérnök, Budapest Tujaldonos: Szerszám és Gépelem Gyárak, Budapest Négyszögsajtoló berendezés 1 1 A találmány négyszögsajtoló berendezés mun­kadarabok menesztőrészének forgács nélküli alakítására-Mint ismeretes általában munkadarabokon, így pl. menetvágókon a-négyszögletes kereszt­metszetű menesztőrészt általában forgácsoló el­járással készítették. Ez az eljárási mód azon­ban igen hosszadalmas volt és azonkívül a for­gácsolásihoz gyorsan kopó szerszámokat kellett alkalmazni. Továbbá a forgácsolás által eltávo­lított anyag veszteségnek számított. A találmány célja a fenti hiányosságok kikü­szöbölése ós egy olyan berendezés létesítése, amely a korszerű technológiai igényeknek meg­felel. A találmány azon a felismerésen alapszik, hogy a fenti célnak eleget tehetünk, ha egy olyan berendezést készítünk, amellyel a munka­darabok menesztőrészének négyszögesítését hi­deghengerléssel biztosítjuk. A hideghengerlést kétkarú emelők-ént kialakított hengeirlőpofákkal ellátott szerszámokkal végezzük. A találmány­nyal továbbá a négyszögsaj tolásra szánt munkar­darabok automatikus adagolását is meg kí­vánjuk oldani. A fentiek értelmében a talál­mány szerinti berendezésnek, amelynek sajtoló medvéje van, a megmunkálandó darabokat be­fogadó perselyeket rugalmasan tartó adagoló­dobja, valamint az adagolódob felett elrende­zett hengerlőpofákat tartó forgáspont körül bilenthető hengerlőkarjai, valamint a hengerlő­karakat mozgató, a medvére szerelt görgői vannak. A hengerlőkarok behengerlés utáni alaphely­zetbe történő visszaállásának biztosítására azok 5 külső végükön rugóval terhelt kétkarú emelő­ként vannak kialakítva. A találmányt részletesen a rajz alapján isr­mertetjük, amelyen a találmány szerinti be^ rendezés példakénti kiviteli alakját tüntettük 10 fel. Az 1. ábra a találmány szerinti berendezés példakénti kiviteli alakjának elvi vázlata. A 2- ábra a hengerlőkarok egy részletének felülnézete, míg 15 a 3. ábra az 1. ábra szerinti berendezés egy részletének nagyított képe. A találmány szerinti berendezés 2 adagoló­dobbal van ellátva, amely adagolódobban a megmunkálandó darabokat befogadó 3 perse-20 lyek vannak 8 rugóval megtámasztva elren­dezve. Az, adagolódobhoz 1 adagolócső csatla­kozik. A 2 adagolódob felett a behengerlést végző 9 hengerlőkarok vannak tengely körül billenthetően, a kialakítandó profilnak megfe-25 lelően egymásra merőleges sífaban elrendezve. A 9 hengerlőkarokat alaphelyzetükben 11 ru­gók tartják. / A találmány szerinti berendezés 12 medvére a 9 hengerlőkarokat mozgató 10 görgőkkel el-30 látott szerv van felerősítve. A 12 medvéhez to-153421

Next

/
Thumbnails
Contents