153419. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet pneumatikus üzemű műtrágyaszóróhoz

MAGVA» NEPKÖZTABSASAG 0KSZÄGOS TALÁLMÁNYI KIVA'ÍAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1963. IV. 25. Közzététel napja: 1966. VIII. 22. Megjelent: 1967. III. 31. (SA—1473) 153419 Szabadalmi osztály: 45 b 15/04 Nemzetközi osztály: A 01 c 15/04 Decimal osztályozás: 631.333:621.63 Szabó Dezső szerelő, Endrőd Szerkezet pneumatikus üzemű mőtrágyaszóróhoz i A műtrágyaszórás gépesítése igen fontos fel­adat, melyet eddig kielégítően megoldani nem tudtak. A helyes műtrágyaszórás ugyanis igen nehéz feltételek kielégítését teszi szükségessé,' amelyek lényegében a következők: 1. A szórásnak egyenletesnek kell lennie, mert minid a hiányosan, mind a túl­trágyázott, helyek a termés szempontjaiból rendkívül hátrányosaik. Emellett a szórás egyenletességét, szeles időben is fenn, kell tartani, vaigyis ha a munkát pl. oldalszélben végzik, akkor sem szabad megtörténni annak, hogy a szél felől oldal kevés, a másik oldlal pedig túl sok műtrágyát käp. • 2. A teljesítménynek igen nagynak kell lennie, .annyival 'is inkáibb, hogy a Tendelíkezésre álló kevésszámú munkaerő és kite széniú traktor elegendő legyen a szántóföldek megművelésére. Emelett a biológiai tényezők sok esetben olyan határidőket szaibniak, melyek betartása szintén esiak magyteljesítaiényű géppel léhéUséges. 3. A kiszúrt mennyiséget tág határok között kell Változtatni, die egyszerű módon, tehát a gép kezelése niiinden tekintetben gyors és könnyű legyén. 4. Mint ismeretes, a műtrágya erősen hlajla­mos a csomósoldásra. Ezért a jelen állapot mel­lett sok esetben szórás előtt a csomókat lazítani, szétverni kell, ami nemcsak a költségekét növeli, hanem a már említett munkaerőhiány miatt a trágyázást néha lehetetlenné teszi. Emelett ha a szétvert (porított) műtrágyát n|em használják fel igen rövid időn bélül, az isimét csomósodlc! , tehát megint törni kel. Követelmény tehát az 5 is, hoigy a gép darabos, csomós műtrágyát ite tudjon szórni. 5. Végül fontos a mezőgazdasági gépeknél . általaiban érvényes feltételek kielégítése (köny­nyű szállíthatóság, nem imagias beszerzési ár, a IQ használat a traktorra, függesztett állapotban stb.). Eddig nem volt ismeretes olyan gép, amely mindezen követélmények kielégítésére alkalmas lett volna. Javateoltak már műtrágyaszóró fee-15 rendezéseket, aimclytek a szórásit mechanikusan, tehát ejgy forgó tárcsán kelétkező centrifugálii? erővel végzik el, ismeretesek toválbblá' pneuma­tikus, tehet légáramlialttal működő műtrágysr szórók, sőt javasolták a kettő kombinációját is, 20 tehát olyan műtrágyaszórót, 'amelynél a hajítás egy forgórészen keletkező centrifugális erővei és légáramlat együttes alkalmazásával történik. Ezeknek az ismert gépeknek hátránya azonban, hogy csak finom por&Iakú anyagot tudnak szór-25 ni, márpedig a műtrágya nedvszívó és a csomó­sodásra nagyon hiajlaimote. Ha tehát olyan gépe­két akarunk használni, amelyek csak finom por­alakú anyagot tudnak szórni, a műtrágyát szórás előtt hosszadalmas és fáradságos kézi munká-30 val kell aprítani, ami rendkívül költséges. 153419

Next

/
Thumbnails
Contents