153415. lajstromszámú szabadalom • Tűzálló, bázikus vagy semleges tégla ipari kemencékhez

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS .TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1964. II. 21. (OE—63) Ausztriai elsőbbségei: 1963. II. 22. és 1963. X. 09. Közzététel napja: 1966. VIII. 22. Megjelent: 1967. III. 31. 153415 Szabadalmi osztály: 80 b 8 Nemzetközi osztály: C 04 b Decimái osztályozás: Feltaláló: Leitner Kari oki. kohómérnök, Radentheín, Karimtia, Ausztria Tulajdonos: Österreichisch-Amerikanische Magnesit Aktiengesellschaft, Radenthein-Karintia, Ausztria Tűzálló, bázikus vagy semleges tégla ipari kemencékhez 1 A találmány ipari 'kemencékhez való tűzálló, bázikus vaigy semleges tégla, amely legalább két oldalfelületén, lelőnyösien három egymással szomszédos oldalfelületén oxidálódó fémből ké­szült lemezekkel vaín ellátva. E leírásban a 5 „bázikus vagy semleges" kifejezés úgy értendő, hogy nemsavas, tűzálló anyagalapú téglákról, különösen magnézia- vagy kramitalapú, vagy ilyen ianyagok keverékével, mint alappal készült téglákról van szó. 10 Olyan tűzálló, bázikus vagy semleges téglák, airnélyefc legalább két oldalfelületükön, előnyö­sen báróim szomszédos oldalfelületükön oxidál­ható fémből készült lemezekkel vannak ellátva, már nagy számban ismeretesek. Ilyen téglák és 15 különösen fémköpennyel ellátott téglák, ame­lyek tűzálló anyagnak és a fémlemezeknek együttes sajfolásával készülnek és így igen naigy mechanikus szilárdsággal bírnak, ipari kemen­cék — és ezen a kifejezésen e leírásban tűzálló 20 tégláik alkalmazásával készült kohászati edénye­ket és berendezéseket is értünk — bélelésére igen beváltak.« Ilyen jellegű téglák alkalmazása azonban néhla azzal a hátránnyal jár, hogy" ia­téglák tágulási lehetősége túl csekély és ez a 25 szerkezet egyes részéinek, különösen a függő mennyezetiek és a boltívek kiolvadására vezet­het. A találmány célja ennek a lemezköpenyes tégláknál időnként fellépő 'hátránynak kiküszö- 30 bölése és olyan tégla létesítése, amely mint ilyen a fcemenceüziam gyakorlati igényeinek meg­felelő tágulást biztosít, úgy, hogy a tégláktól • független intézkedések igénybevétele nélkül a tágulás lehetősége magával a falazással biztosít­ható. Ennek megfelelően a találmány ipari kemencékhez való tűzálló bázikus vagy sem­leges tégla, amely legalább két oldalfelületén, célszerűen 'három egymással szomszédos oldal­felületién, oxidálható fémből készült lemezekkel van ellátva és amelyet az jellemez, hogy a lemezek engedékeny köztairtó tagokként, illető­leg köztartó elemekként vannak kialakítva, amennyiben merevítő bordákkal vannak ellátva illetőleg hulíámlemezszerűen vannak kiailakítva és a téglának a iprésfoirmából való kiemelése után vannak a téglákon elhelyezve. Ezek a köz­tartó tagakként működő lemezek mélyedéseik­kel megfekszenek a mindenikori téglatesten, bordáik, illetőleg kiemelkedéseik pedig a téglái­testtől közel vannak elválasztva. A tégláknak a kemence üeeinéibesi való kitágulásakor a leme^ zefc bordái, illetőleg kiemelkedései összenyomód­nak és ez a téglák tágulását jól lehetőivé teszi. Ilyen előzmények után érthető a fentiekben alkalmazott szóhasználat, amelynek értelmében a tégla;, mint ilyen a kemeneeüzeiiri gyakorlati igényeinek megfelélő tágulást eredményez. Lát­ható az is, hogy ilyen téglák falazáskor rakha­tók, anélkül, hogy a tágulás lehetőségének biz-153415

Next

/
Thumbnails
Contents