153413. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fenoxiecetsavszármazékok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1965. V. 12. (ME—713) Amerikai Egyesült Államok-beli elsőbbsége: 1964. VI. 16. Közzététel napja: 1966. VIII. 22. Megjelent: 1967. III. 31. 153413 Szabadalmi osztály: 12 o 11—18 Nemzetközi osztály: C 07 c, Decimái osztályozás: Feltaláló: Cragoe Edward Jelhro Jr. vegyész, Lansdale, (Penna), Amerikai Egyesült Államok Tulajdonos: Merck and Co. Inc. cég, Rahway (New Jersey), Amerikai Egyesült Államok Eljárás fenoxiecetsavszármazékok előállítására A találmány új eljárás diuretikus, nátriure­tikus és klóruretikus hatású [(2-alkilidén-alka­noil)-i£enoxi]-ecetsavak előállítására. Ezek a ve­gyületek említett hatásaik alapján értékes gyógyszerek a túlságos elektroüt^visszatartással járó kóros állapotok, mint magas vérnyomás, ödémák és más, a szervezet elégtelen folyadék­-Mürítésével kapcsolatos megbetegedések gyógy­kezelésére. Az e vegyületekkel eddig végzett farmakoló­giai és klinikai vizsgálatok szerint ezek a ve­gyületek nagyobb mennyiségű elektrolit ki­választását eredményezik, mint a korábban is­mert diairetikus szerek; míg a legtöbb ismert diiuretikus hamar eléri azt az elektrolit-küszöb­értékeit, ill. maximális elektrolit mennyiséget, amelynek kiválasztását elő tudja idézni, a ta­lálmány szerinti vegyületekkel ez a maximális érték igen lényeges mértékben megnövelhető. Az ilyen típusú vegyületek előállítására első­nek a 151.498 sz. magyar szabadalmunkban is­mertettünk több eljárásmódot. Az ez irányú további kutatómunkánk során azt találtuk, hogy ezek a vegyületek előnyösén oly módon is elő­állítfoatók, hogy a csatolt rajz szerinti (I) álta­lános képletnek megfelelő vegyületeket, amelyek egy Y hidrolizállható csoportot, mint hidrakar'bil­oxiklairtbonil-, karbamoil-, N^mono vagy di­szubszitituált karbamoil-, ciano-, trühalogénme­til-, trialkoximetil-, klorof'ormil-, karboniloxi­karbonil- vagyis (—C—O—C—)i/2 stB. csoportot I I O O tartalmaznak, a megfelelő <2-al)kilidén-alkanoil)-5 -nfenoKi-eűetsavvá hidrolizálunk. Ez az eljárás általában bármely oly vegyületre alkalmazható, amelynek funkicianális csoportja ikarboxil-icso­porttá hidrolizálható; közelebbről megjelölve azonban a találmány szerinti eljárás az oly ve-10 gyületeknak, amelyek hidrokarbiloxikarbonil-, karbamoil-, N-mono- vagy diszubsztituált karb­amoil- vagy cLano-csoportőt tartalmaznak, az ily vegyületek megfelelő kamboxi-helyettesített szár­mazékaivá történő átalakításra vonatkozik. 15 Ezt az eljárást vázlatosán a csatolt rajz sze­rinti (A) reakcióegyenlet szemlélteti; ,az itt sze­replő képletben R hidrogénatomot, rövidszén­láncú alkil-,' pl. metil-, etil-, prbpil- stb. csopor­tot; halogiénatommal helyettesített rövidszén-20 láncú alkil-, pl. trihalogénmetil-helyettesítésű röividszénláneú alkil-, mint 2,2,2-trilfluoretil l-, 2,2,2-trifluoózopropil-, 3,3,3-triklórpropil- stb. csoportot, 3—6 gyűrűbeli szénatomot tartalmazó eikloalkil-, pl. cüklobutil-, ciklopantil-, ciklo-25 hexil- stb. csoportot, 3—5 gyűrűbeli szénatomot tartalmazó cikloalkil-alkil-, pl. ciklopropilmetil-, ciklobutilmetil-, ciklopentiletil- stb. csoportot, továbbá a csatolt rajz szerinti (II) vagy (III) általános képletnek megfelelő csoportot — ame-20 lyekben X 1 hidrogén- vagy halogénatomot, 153413

Next

/
Thumbnails
Contents