153368. lajstromszámú szabadalom • Több égetőzónás, egyen-ellenáramú aknakemence, valamint üzemeljárás endoterm folyamat egyen-ellenáramú lefolytatására aknakemencében

MAGYAK NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1963. II. 11.. (BA—1681) Közzététel napja: 1966. VIII. 22. Megjelent: 1967. III. 31. 153368 Szabadalmi osztály: 80 c 11—14 Nemzetközi osztály: C 04 c Decimái osztályozás: Balázsovics Géza oki. gépészmérnök, Budapest Több égetőzónás, egyen-ellenáramú aknakemence, valamint üzemeljárás endoterm folyamat egyen-ellenárani,ú lefolytatására aknakemencében Előfelvételiéi járó kémiai reakciók lefolyta­tásának egyik elterjedt berendezése az akna­kemence. Ennek különböző feladatot teljesítő egyes szakaszai felülről lefelé: az előmelegítő zóna, az égetőzóna és a. hűtőzóna. Az előmele­gítő zónában az égetendő anyáig felmelegszik és eléri vagy megközelíti a reakcióhoz szüksé­ges hőmérsékletet. Az égeiőzónáfoan a tüzelő­anyag elégetése és a nyersanyag elbomlása következik be. Végül a hűtözónáfoan a feáköiló­basa "részt vett termék lehűl s ugyanakkor az égési levegő felmelegszik, ily módon az alul belépő levegő nőmérsékletváltozása fordított ér­telemben játszódik le; a hűtőzónában felmele­gedett levegő az égetözónáiaaM a tüzelőanyaggal egyesülve füstgázzá alakul és hőtartaimát a nyersanyagnak: adija át Az üy módon működő akniakemience eMenáDasn«i3 mert a levegő, illetve a füstgáz, a lefelé haladó anyaggal szemben, elleoáraraban felfelé áisamliki. Az ataafcemeHce teljesítménye ammal na­gyobb, minél magasabb az égetőzóna. hőniér­séktete. Ezzel szemben egy, & terméktől függő hőmérsékleti határ túllépése káros a termék minőségére. Ezért olyan dknakemence-üzemvi­teli módsízerre van szükség, amely mellett a terméknek, a megengedett hőmérséklet fölé hevítése — még magas égéshőmérsékletű tü­zelőanyag használata esetén is — biztosan megakadályozható. Az aknakemencék legelterjedtebb és legegy­szerűbb típusa az ellenáranilású égetőzónás aknakemence, amelynél olaj- vagy gáztüzelés esetében a hűtőzónából érkező forró levegőhöz fuvőkasoron keresztül nyomják be a tüzelő­anyagot. A levegő a tüzelőanyaggal az akna töltetét képező kövek között keveredik el. Bár ez a tüzelési mód hosszú lángot eredményez és lassú égéssel jár, iami a túlégetés elkerülése szempontjából előnyös, de éppen a keveredés bizonytalansága folytán egyrészt nagy légfeles­leget igényel és másreszt a távozó füstgázak éghető anyagtartalma nagy. A földgáz és az olaj a megengedettnél több száz fokkal maga^­sabb égési hőmérsékletiét idéz elő s ez egyrészt az anyag túlégetését, összesülését, masreszt a falazat megfolyósodását és esetleg medve kép­ződését okozza. Emellett az olaj hajlamos arra, hogy a nyersanyagia koíkszosodjék. Az ilyen abnafcemenoe-tipust ezért .csak alacsony égés­hőmérsékletű tíjzelőtanyaggal lehet üzemeltetni. Az égési hőmérséklet csökkentésére egyéb ke­roenoetíipusok is ismeretesek: A füstgázwreicir'kiuilációsi ellenáramú aknake­mence esetében a magas égési hőmérséklet csökkentése céljaiból az égetőzióna felső részé­ből a füstgáznak egy részét elszívják és a tü­zelőanyaggal együtt az alsó térbe nyomják. A rerarkuláló füstgázmennyiség helyes megválasz­tásával elérhető, hogy laz égetőzóna alsó részében 153368

Next

/
Thumbnails
Contents