153322. lajstromszámú szabadalom • Ioncserélők egyenáramú, vagy ellenáramú regenerálásra alkalmas berendezés

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1963. VI. 13. Közzététel napja: 1966. VII. 22. Megjelent: 1967. II. 28. (HO—788) 153322 Szabadalmi osztály: 85 b Nemzetközi osztály C 02 b Decimái osztályozás: Feltalálók: Ambrus Györgyné gyógyszerész, 50%, Nagy Olivér oki. vegyészmérnök, 50% Budapest Tulajdonos: Hőtechnikai , Kutató Intézet, Budapest Ioncserélők egyenáramú, vagy ellenáramú regenerálására alkalmas berendezés 1 Egyes esetekben, amikor elsősorban a nehe­zen elkerülhető üzemviteli hibák révén nagy a kimerítő vagy a regeneráló oldatok mecha­nikus szennyeződései folytán az ioncserélő osz­lopban nagyobb mértékű elszennyeződés észlel- 5 hető, szükségessé válhat az ioncserélő szemcsék átrendeződésével egybekötött időszakos visz­szamosás is. Az ellenáramú rendszerek erre a visszamosásra a lehetőséget csak korlátozottan biztosítják. 10 Az említett hiányosság kiküszöbölésére az el­lenáram fenntartása mJellett ezzel a szabada­lommal védett eljárást dolgoztuk ki. Az ellen­áramú ioncserére alkalmas berendezést a szoká­sos hengeres vagy felül: vagy alul kúpos, ille- 15 tőleg bővített hengeres kiviteli formában alkal­mazzuk úgy, hogy az ioncserélő réteg felett a kimerítő vagy regeneráló és mosó oldat felső bevezetésétől mérvé az. ioncserélő szokásos visszamosására szükséges Szabad teret biztosít- 20 suk. A regeneráló vagy kimerítő oldat elveze­tésére közvetlenül az ioncserélő réteg felett szű­rőfejekkel vagy más, az ioncserélő szemcsék eltávozásának megakadályozására alkalmas pré­selt csőrendszerrel, illetőleg kis ellenállású po- 25 rózus csőanyaggal készített elvezető hálózatot építünk be. Az ioncserélő oszlopnak alulról fel­felé való üzemeltetése esetén (a regenerálás, illetőleg mosás vagy a kimerítés folyamata) az ioncserélő réteg elmozdulását egy, a tartály -Q falán vagy a tartályba beépített más szerke­zeten felfüggesztett rugalmas gumi vágy mű­anyag, belül üres, levegővel vagy folyadékkal tölthető test alkalmazásával akadályozzuk meg. Ugyanezt a célt rugalmas műanyag vagy gumi­lemezékkel összekötött gázzal vagy folyadékkal tölthető merevítő elemekkel ellátott testtel is megvalósíthatjuk. Ezt a testet az alulról felfelé végzett művelet alatt a levegővel vagy más gázzal, illetőleg vízzel vagy más folyadékkal feltöltött állapotban tartjuk. A feltöltött mű­anyag vagy gumitest hozzásimulva az ioncserélő tartály falához és nekitámaszkodva az ioncse­rélő réteg felett elhelyezett elvezető csőrend­szernek, illetőleg az ioncserélő anyagnak, az ioncserélő réteg elmozdulását megakadályozza, miközben az ioncserélő feletti szabad teret rész­ben vagy egészen kitölti. Az ioncserélő anyag duzzadását a műanyag test belsejében ural­kodó gáz vagy folyadék-nyomás biztosító sze­leppel való' szükséges mértékű korlátozása ré­vén tesszük lehetővé. A felülről lefelé megin­duló folyamat előtt a folyadékot az ioncserélő oszlop kilépő vezetékeinek zárvatartása mellett és a műanyag testből kivezető lég- vagy folya­dék vezeték nyilvántartása mellett az ioncse­rélő tartálynak az ioncserélő anyaggal nem töl­tött terébe nyomjuk. A folyadék-nyomás a mű­anyag-test légnemű vagy folyadék töltését ki­szorítja, a test összeesik és eredeti méretére 153322

Next

/
Thumbnails
Contents