153313. lajstromszámú szabadalom • Berendezés ömlesztett száraz anyagok nyomáskülönbséggel rendelkező terek közötti szállításra

». ) MAGYAK NÉPK0ZTAKSA8AG ORSZÁGOS » TALÁLMÁNYI \ HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelen-tés napja: 1964. VIII. 12. (GA—751) Közzététel napja: 1966. VII, 22. Megjelent: 1967. II. 28. 153313 Szabadalmi osztály: 81 e »60—77 Nemzetközi osztály: B 65 g Decimái osztályozás: Gaál Imre mérnök, • Greschik Gyula mérnök, Mídling Imre oszt. vez. gépészmérnök, Budapest < Berendezés ömlesztett szárazanyagok nyomáskülönbséggel rendelkező terek közötti szállítására A találmány ömlesztett szárazanyagok, mint pl. betomadalék, talaj, stb. szállítására szolgáló berendezés nyomáskülönbséggel rendelkező te­rek között. Mint ismeretes, az építőiparban elterjedt meg- 5 oldás a betonnak csővezetékben pneumatikus úton történő szállítása. Az erce a célra alkal­mazott berendezések általában nyomóedényből, hozzá csatlakozó szállítócsővezetékből, valamint a sűrített levegőt szolgáltató és elosztó béren- io dezésből állanak. A nyomóedény kúpos elzáró- • fedéllel rendelkezik, amelyet a beton szállításá­hoz alkalmazott túlnyomás tart zárva. Ezzel a berendezéssel azonban különböző nyo- 15 mású terek között anyagok nem szállíthatók. Ugyanis, ha a nyomóedány a nagyobb nyomású helyre torkollik, a nagyobb nyomás a berende­zésen keresztül a kisebb nyomás felé ki tud egyenlítődni, mivel a nyoomóedény a kúpos záró- 20 fedéllel nem zárható és ennek következtében a keszonos nyomás csökkenése komoly károkat és balesetveszélyt okoz, minf pl. vízbetörés,, omlás stb. Ha viszont a nyomóedény a kisebb nyomású 25 térben van és a csővezeték a nagyobb nyomású helyre torkollik, az előzőkben leírt veszélyes helyzet ugyan nem állhat elő, de a berendezés­ben a nagyobb nyomású tér nyomása uralkod­nék és így a nyomóedény zárófedelének az újabb 30 anyagmennyiség betöltéséhez szükséges nyitását nem lehetne eszközölni. A találmány célja a fenti hiányok kiküszöbö­lése és egy olyan berendezés létesítése, amellyel ömlesztett szárazanyagok, pl. betonadalék, .talaj, stb. pneumatikus csőszállítással különböző nyo­mású terek között szállíthatók. A találmány azon a felismerésen alapszik, hogy a berendezés működését megfelelő zárőszervék alkalmazásá­' val függetleníteni lehet a berendezés részeinek környezetében uralkodó nyomástól, s hogy kü­lönböző konzisztencia javító anyagok, vagyis pTasztifikátorok (pl. bentonit, pernyehabarcs stb.) az egyébként száraz, sziéteső darabokból álló anyagnak olyan álkotiéziót biztosít, amelynek révén az anyag pneumatikus ,úton csővezetékben szállíthatóvá válik. A fentiek ér­telmében a találmány szerinti berendezésnek, a • nyomótartály-töltőgarat elzárószervét a külső túlnyomással szemben légzáróan reteszelő szer­kezete és/vagy a tartálynak nyomáskiegyenlítő szerve, valamint a reteszelő szervvel és/vagy nyomáskiegyenlítő szervvel előnyösen kényszer­kapcsolatban álló, a szállítócsőbe épített záró­szerve, továbbá plasztifikátor tárolására szolgáló tartálya, valamint ebből a nyomó-tartályba ve­zető és/vagy a szállítócsőbe és/vagy a szállitásfla előkészített anyaghoz vezető csővezetéke van. A találmányt részletesen a rajz alapján is­mertetjük, amelyen a találmány szerinti be-153313

Next

/
Thumbnails
Contents