153310. lajstromszámú szabadalom • Eljárás heterociklusos benzamidok előállítására

.. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés" napja:. 1965. VIII. 22. Közzététel napja: 1966. VI 22. Megjelent: 1967, II. 28.. (EU—16) 153310 Szabadalmi osztály: 12 p 1—5 12 o 11—18 Nemzetközi osztály: € 07 c4 C .07 d2 Decimal osztályozás: Feltalálók: Miller S. Charles vegyész, Worcester, Pennsylvania, , fcs Engelhardt L. Edward vegyész, Gwynedd Valley, ' Amerikai Egyesült Államok, Thominet L,. Michel vegyész, Paris, Franciaország Tulajdonos: Société d'Études Scientifiques et Industrielles de l'llede-France, Loaigjumeau, Franciaország Eljárás heterociklusos benzamidok előállítására A .találmány új heterociklusos benzamido­vegyületekre vonatkozik. A találmány tárgya közelebbről eljárás az (1) általános fcópletű ve­gyületek/előállítására,, amely képletben R •rö­vidláncú alkü-csoportot, X, Y és Z mindegyike 5 hidrogént, halogént, rövidláncú alkoxi-, nitro-, amino-, rövidláncú-alkilHamino-, dí(rövidláncú alkil)^amino-, rövidláncú alkanoil-^amino-, rö­vidláncú aeil-, ciiano-, szulfamoil-, iN-rövidiláncú alkilszulfamöil-, N,N-di(rövidláncú alkil)-szulfar- 10 moil-, trihalogénmetil-, rövidláncú alkiltio-, rö­vidláncú alkilszulfonil-, polifluor-rövidláncú-al­kiltio- vagy polifluor-irövidláncú alkilszulfonil­csoportot, R' rövidláncú alkil- vagy alHl-cso­portot, m pedig 4-inél kisebb pozitív egész szá- 15 mot (vagyis 1/2 vagy 3) és n 2-nél kisebb, azonban I-nél nagyobb (vagyis 0 és 1) egész számot jelent. A találmány oltalmi köre a fenti heterociklusos vegyületek N-oxidjaira és kva­terner sóira is kiterjed. 20 Azt találtuk, hogy bizonyos (rövidláncú alk­oxi-benzamido)-pirrolidinek, piperidinek és hexa'hidiroazepinek, amelyek az (1) általános képletnek megfelelnek, említésre méltó haté­konyságot mutatnak a feltételes menekülési 25 reflex blokirozásában. Ezt a kísérletet az An­nak of the Uew York Academy of Science, 96. kötet 315. oldalán (1962) megjelent, Cook és Kellehet szerzők áltál írt és „Drug Effecta on the. Behavior of Animala" címmel megjelent go cikk ismerteti. E szerint a vizsgált, hatás jó korrelációban áll a tranquilláns hatású ható­anyagok klinikai aktivitásával. A találmány tárgyát képező vegyületek hányásgátló kísér­letekben is nagy aktivitást mutaUaak. A találmány szerinti vegyületek az alábbiak­ban közelebbről meghatározott benzoesavafc és ciklusos aminők amidszármazékai közé tartoz­nak. A molekula aromás, része az o-alkoxiben­zoesavból származtatható le, ez további szub­sztituensefckel is rendelkezhet. A szubsztituen­sek közül'az alábbialkat soroljuk fel: 'halogén, alkoxi-, nitro-, amino-, szubsztituált amino (mint alkil- és diaUdliamino-), aicilaimino- (mint acetilamino-, propionilaimino- stb.), ciano-, szul­famoil és szubsztituált szulfiamoil- (mint alkil-és dialkilszulfamoil-), trihalogénmetil-, mint tri­klórmetil-, tribrómmetil-, trifluormetil-, rövid­láncú alkiltio-, mint metiltio-, propiltio- és ha­sonló csoportok, polifluor-, rövidláncú alkiltio-, mint trifluormetiltio- és pentafluoretiltio-, vala­mint polifluor-roVidláncú alkilszulfon.il-, mint trifluccmetilszulfonil-, trifluoretilszulfonil- és pentafluoretilszulfonil-csoportok. A találmány szerinti vegyületek farmakológiai hatékonysá­gának kialakításához elengedhetetlenül szüksé­ges, hogy a benzoesav karboxilcsoportjához or­to-helyzetben egy rövidláncú alkoxi-csoport le­gyen. ..A. találmány szerinti vegyületek előállítása 153310

Next

/
Thumbnails
Contents