153209. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szalag alakú olvadószál előállítására lomha olvadóbetétek részére

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1965. VIII. 04. (Sí—943) Német Szövetségi Köztársaság-béli elsőbbsége: 1964. VIII. 06. Közzététel napja: 1966. V. 23. Megjelent: 1966. XII. 20. 153209 Szabadalmi osztály: 21 c 68—72 Nemzetközi osztály: H 02 d Decimái osztályozás: Feltaláló: Rudolf Scherbaum, mérnök, Regensburg, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Siemens-Stehuckertwerke • Aktiengesellschaft, Erlangen, Német Szövetségi Köztársaság, és Nyugat-Berlin Eljárás szalagalakú olvadószál előállítására lomha olvadóbetétek részére A találmány eljárás szalagatakú olvadószál előállítására lomha olvadóbetétek részére. 10 A vagy . annál nagyobb névleges áramerősségű lomha- olvadóbetétként szalagalakú olvadószálat használnak. A lomha hatás elérésére a szalag- ^ alakú olvadószálat — amelynek alapanyaga réz vagy ezüst — hatóanyaggal látják el. A ható­anyagot — amely szokásosan cinből, ill. cin­-ötvözetfekből áll, sokáig úgy vitték fel, hogy a hatóanyagot a rézből vagy ezüstből álló szalag- 10 ra ráolvasztottak. Olyan eljárás is ismert, amely szerint a szalagalakú olvadóvezetéket olyan ré­szekből állítják össze, amely részek különböző anyagból állnak; pl. két réz vagy ezüstcsík kö­zött egy cincsíkot alkalmaznak. Az ilyen összes 15 tétel részére külön'. e célra készített csíkokat kell használni. A csíkokat utólag pl. hegesztés­sel vagy forrasztással kötik össze. Az ismert el­járások gyártás szempontjából hosszadalmasak ég a gyártás gépesítése 'hatóanyagnak ráolvasz- 20 tással történő felvitelénél nehezen valósítható meg.. Az olvadóvezeték előállításánál — amely­nek során a csíkokat összeállítjákj — ha önmű­ködő gyártást vezetnek be, igen bonyolult gépi berendezésekre van szükség. Az említett hát- 25 rányok elkerülésére már megkísérelték, hogy a hatóanyagot az olvadóvezetékre mechanikusan, szögecsek útján erősítsék fel, de ezt a technoló­giai folyamatot is igen nehezen lehet automati- . zálni. Ezenkívül, az ilyen felszögecselt ható- cg anyaggal ellátott olvadóvezetéknél nem sikerült még megfelelően üzembiztos működést elérni. A találmány különösen előnyös eljárás szalag­alakú, hatóanyaggal ellátott olvadóvezetékek előállítására lomha olvadóbetétek részére. A ta­lálmány szerint olyan körfceresztmetszetű huzalt alakítunk ki, amelynek hatóanyagból álló belét rézből vagy 'ezüstből álló köpeny veszi körül, marj-d ebből hengerléssel lapos szalagot készí­tünk. Az említett lapos szalagot változtatás nél­kül alkalmazhatjuk az olvadóbetétben. A Lapos­szalagból előnyösen olyan kivágásokat készítünk sarjtolás útján, amelyeknek a bélihez, ill. a kö­penyhez viszonyított helyzete az olvadóíbetét kd­olvadási karakterisztikáját meghatározza. A ta­lálmány szerinti eljárás különösen egyszerű mó­dom, teszi lehetővé szalagalakú hatóanyaggal ellátott olvadószál előállítását olvadóbetéteik ré­szére. Mindössze az szükséges, hogy elegendően nagy körfceresatmetszetű olyan huzalt készít­sünk, amelynek bele a hatóanyagból és amely­nek köpenye rézből, ill. ezüstből áll. Ezt a gömh­huzalt végül laposra hengereljük. Ennél az el­járásnál a hatóanyag és alapanyag egymáshoz, való keresztmetszetiének viszonya azonos ma­rad, úgyhogy á lapos huzal minden helyen azot­nos tulajdonságú,. Ki van zárva, hogy e viszony •>­lag lágy hatóanyag a köpenyből kinyomódijon és ezáltal határozatlan viszonyok jöjjenek; lét­re. A találmány szerinti eljárás útján lehetővé 153209

Next

/
Thumbnails
Contents