153186. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés szervetlen pigmenteknek nem vízoldható komponensből csapadékképzés útján való folyamatos üzemű előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1964. IX. 12. (MA—1384) Közzététel napja: 1966. V. 23. Megjelent: 1966. XII. 20. 153186 Szabadalmi osztály: 12 n 3714 Nemzetközi osztály: C 01 g 3714 Decimái osztályozás: 661.876.2 + + 661.876.22/.29 Feltalálók: Scholtz József adjunktus, Veszprém, 50%, Henszelmann Frigyes tanszékvezető docens, Veszprém, 16%, Dr^ Blickle Tibor igazgató helyettes, Budapest, 10%, Szűcs Ferenc tanársegéd, Veszprém, 10%, Reisz Tivadar tanársegéd, Veszprém, 7%, Szabó János tanársegéd, Veszprém, 7% Tulajdonos: Veszprémi Vegyipari Egyetem 50% és MTA Műszaki Kémiai Kutató Intézete 50% Eljárás és berendezés szervetlen pigmenteknek nem vízoldható -^ komponensből csapadékképzés útján való folyamatos üzemű előállítására A csapadékképzés útján előállítható szervet­len pigmentek, amelyek körét főként az ólom és a cink pigmentek képezik, ez idő szerint szakaszos technológiával készülnék. Így pl. az ólomkromát alapú pigmentek előállítása során a többnyire kiindulási anyagként alkalmazott ólom(II)-oxidot vízzel szuszpendáltatják; sósav­val, salétromsavval vagy savkeverékkel külön­böző bázieitású ólamsót állítanak elő és ezt különféle adalékokat — pl. kénsavat — tartal­mazó alkálibikromátoldattal reagáltatják. A le­választás és az ezt követő érlelés általában több órát vesz igénybe; a pigmentzagy mosása több­szöri dekantálással napokig tart. A nagy át­futási idő miatt a berendezések kapacitása cse­kély és beruházási igénye nagyon jelentős. Ha­sonló megállapítások tehetők a cink alapú pig­mentek technológiájára vonatkozóan is. Ólomkromát alapú pigmentek folyamatos technológiával való .előállítására két eljárás is­meretes. Az első szerint a kiinduló anyag nem a hagyományos ólom(II)-oxid, hanem kész ólom­-nitrát és ólomi-kromát, ami a technológiát le­egyszerűsíti, mert elmaradnak az oldási folya­matok, \a szilárd anyag adagolási problémája és a reagáltatásho'Z használt nátrium-kromát az anyalúgot nem savanyítja el. Hátránya azonban, hogy a költségesebb ólom^nitrátból indul ki és alkáli-bikromát alkalmazása esetében a felsza­baduló sav semlegestíéséhez lúgot kell használ­nia. A másik folyamatos eljárás fémólomból ki­indulva bonyolult módon bázikus óloim-nitrit-5 -nitrát sókat állít elő a termék leválasztásához. Ennek hátránya, hogy csak salétromsavas tech­nológiához használható, tehát sem sósav, sem savkeverék a pigment gyártásához nem jöhet számításiba. 10 Mindkét ismertetett folyamatos technológia közös, súlyos hibája, hogy egyik sem alkalmias tetszés szerinti összetételű ólom-kromát pigment előállítására. Találmányunk célja az ólom- és cink-alapú 15 pigmentek előállítására a felsorolt hibáktól mentes folyamatos technológia kidolgozása. Találmányunk tárgya eljárás szervetlen pig­menteknek nem vízoldható komponensből csa­padékképzés útján való folyamatos üzemű elő-20 állítására, valamint berendezés az eljárás foga­natosítására. A találmány szerinti folyamatos eljárásban a reagáltatóba a bikromát oldott, ionos alakban lép be. Az ólom vagy cinktar­talmü bázikus vegyület az ólmot, illetve,, cinket 25 csak részben tartalmazza ionos alakban, míg a további ionok a reagáltatóban fokozatosan ke­letkeznek. A reagálás .során a reagáltatóban az i ionok kapcsolódása révén keletkezik a termék, éspedig az első szakaszban oldott állapotban, 30 mai*^ Í» telítettig elérése után megmdul a 153186

Next

/
Thumbnails
Contents