153165. lajstromszámú szabadalom • Eljárás új ariloxiecetsavamidok előállítására

\ I MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1965. I. 09. Svájci elsőbbsége: 1964. I. 10. Közzététel napja: 1966. V. 23. Megjelent: 1966. XII. 15. (GE—531) 153165 Szabadalmi osztály: 12 o 11—18 Nemzetközi osztály: C 07 c4 Decimái osztályozás: Feltalálók: Dr. Arnold Winfried vegyész, Dobbs Ferry, New York, Amerikai Egyesült Államok, Dr. Morle Charles vegyész, Arlesheim, Svájc Tulajdonos: J. R. Geigy A. G. cég, Basel, Svájc Eljárás új ariloxiecetsavamidok előállítására A találmány értékes gyógyszerekként és köz­benső termékekként alkalmazható új ariloxiecet­savamidok előállítási eljárására vonatkozik. Eddig csak a 367.818 sz. svájci szabadalmi le- 5 írásban közölt ariloxiecetsavamidok váltak is­meretessé, de nem voltak ismeretesek a csatolt rajz szeriinti (I) általános képletnek megfelelő vegyületek; e • képletben X etiléncsoportot (—CH2—CH 2 —) vagy vinilénesoportot (—CH = io = CH—), Rí, R2, R3 és R4 rövidszénláncú alkil­csoportot vagy R3 és R4 a nitrogénatommal együtt és adott esetben egy oxigénatom gyűrű­tagként való közbezárasával, egy öt—héttagú telített heterociklusos csoportot képvisel. 15 Azt találtuk, hogy az (I) általános képletnek , megfelelő vegyületek; * értékes farmakológiai tu­lajdonságokat, különösen rövid időtartamú nar­kotikus hatást mutatnak. Ezért e vegyületek különösen az egyszerű és rövid idő alatt elvé- 20 gezhető, de fájdalmas sebészeti beavatkozások ambuláns lefolytatása esetén, kerülhetnek int­ravénásán beadható rövid hatású narkotiku­mokként alkalmazásra. Az (I) általános képletben Rí, R2, R3 és R4 25 helyén rövidszénláncú alkilgyök'ként metil-, etil-, n-propil-, izopropil-, n-butil-, terc.butil-, n-iamil- és izoamil-csoportok szerepelhetnefo. Ha R3 és R4 a nitrogénatommal együtt hete­rociklusos gyűrűt képeznek, akkor ez pl. l-pir- 3 Q rolidinil-, piperidino-, hexametil«énimino- vagy morfolinocsoport lehet. Az" (I) általános képletű vegyületek a talál­mány értelmében oly módon állíthatók elő, hogy valamely, a csatolt rajz szerinti (II) álta­lános képletnek megfelelő fenolszármazékot — e képletben X, Rí és R2 jelentése megegyezik az (I) általános képlet alatt adott meghatáro­zás szerintivel —• savlekötőszer jelenlétében va­lamely, a csatolt rajz szerinti (Hl) általános képletnek megfelelő hidroxilvegyület — e kép­letben R3 és R4 jelentése megegyezik az (I) ál­talános képlet alatt adott meghatározás szerin­tivel — reakcióképes észterével reagáltatunk. Kiindulóanyagként alkalmazhatjuk a (II) álta­lános képletű fenolszármazék valamely sóját, különösen alkálisoját is, amely esetben savle­kötőszer alkalmazására nincsen szükség. A fenti reakcióhoz savlekötőszerként különö­sen nátriumhidroxid vagy valamely nátriumal­koholát, oldószerként pedig valamely rövidszén­láncú alkanol alkalmazható; ilyen alkanolként célszerű a kiindulóanyagként alkalmazott ész­ternek megfelelő alkanolt használni, hogy át­észtereződési reakcióik fellépése elkerülhető le­gyen. Savlekötőszerként alkalmazható továbbá nátrium- vagy káliumkarbonát acetonban vagy. valamely más szerves oldószerben is. Kiindul­hatunk azonban a (II) általános képletű fenol­származék nátriumvegyületéből is; eb'ben az 153165

Next

/
Thumbnails
Contents