153155. lajstromszámú szabadalom • Eljárás polihidroximetilén vizes fázisban oldahtóvá tételére

MAGYAK NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1965. VII. 01. (Dl—99) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1964. VII. 07. Közzététel napja: 1966. V. 23. Megjelent: 1966. XII. 20. 153155 Szabadalmi osztály: 39 c Nemzetközi osztály: C 08 g3 Decimái osztályozás: Feltalálók: Dr. Schübel Hans, Dr. Ratz Heinz, Dr. Bier Gerhard, Troisdorf, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Dynamit Nobel Aktiengesellschaft cég, Troisdorf, Német Szövetségi Köztársaság Eljárás polihidroximetilén vizes fázisban oldhatóvá tételére A polihidroximetilénből készült fóliák és ros­tok nagy szakítószilárdságuk és igen magas moduluszuk folytán különösen előnyösen hasz­nálhatók fel számos különböző alkalmazási te­rületen. E polimerek hátrányos tulajdonsága 5 azonban rossz oldhatóságuk. Ismeretes az iro­dalomból, hogy a (—CHOH—)n képletű poli­hidroximetilén az ismert és szokásos oldószerek egyikében sem oldódik, még diimetilformamid­ban és dimetilszulfoxidban sem. Ez az anyag io még híg és tömény ásványi savakban, rodami­dok és lítiumklorid vizes oldataiban, valamint a polivinilalkoholt jól oldó dietiléntriaminban és a Schweizers-reagensben sem mutat semmi­lyen oldhatóságot. Csupán" a forró 20%-os nát- 15 ronlúgban, valamint a benzil-trimetil-amrnó­nrurnnhidroxid 35%-os vizes oldatában oldódik a polihidroximetilén, molekulasúlyától függően 1 vagy legfeljebb 2 súly%-ig menő arányban, de ez az oldat sem stabil, a polimer vízzel való 20 hígítás vagy semlegesítés esetén rögtön ismét kicsapódik, vö. H. C. Haas és N. W. Schüler, 3) Polymer Sei. 31, 237 (1958). Ujabb közlemé­nyek szerint megolvasztott karbamidban 140 C° hőmérsékleten némileg oldódik polihidroximeti- 25 lén, de ebből is ismét kicsapódik, ha az oldatot vízbe visszük, vö. H. L. Marder és G. Schuerch, J. Polymer Sei. 44, 129 (1960); N. D. Field és J. R. Sdhaefgen, J. Polymer Sei. 58, 533 (1962). Azt találtuk, hogy a polihidroximetilének oly 30 módon módosíthatók, hogy vizes fázisban oldat­ban maradnak, ha a polimert széndiszulfiddal és bázisos anyagokkal kezeljük és xantogenáttá alakítjuk át. A kapott xantogenát-származékok vizes alkálilúgokban oldódnak és vízzel való hígítás esetén nem csapódnak többé ki. Az ilyen oldható polihidroximetilén-szárma­zékük előállítása céljából oly módon járunk el, hogy a polihidroximetilént előbb valamely bázis, mint nátrium^ vagy káliumhidroxid, tetraetil­ammóniumhidroxid, tri etilmetil-ammóniumhidr­oxid, trimetilbutil-ammóniumhidroxid, tributil­etil-ammóniumhidroxid, trimetil-p-tolil-arnrnó­niumhidroxid, trimetilbenzil-ammóniumhidroxid vagy hasonlók 20—50%-os vizes oldatában, a szöbahőfoktól legfeljebb 40 C°-ig terjedő hő-' mérsékleten duzzasztjuk, még pedig a felhasz­nált polimer molekulasúlyától függően 30—70 óra hosszat. Azután a bázis feleslegét oentrifu­gálással eltávolítjuk és a kocsonyás maradék­hoz széndiszulfidot adunk. Mechanikai keverés közben az elegyet 3—12 óra hosszat hagyjuk reagálni, miközben az narancsvörösön keresztül mélyvörösre színeződik. A széndiszulfid feles­legét azután vákuumban eltávolítjuk. Ha ezt a xantogenátképző reakciót valamely szerves bá­zissal folytatjuk le, akkor rendszerint előnyös, ha a kapott kocsonyás xantogenát-masszát al­kálilúgban való oldás és hígítás útján a fel-153155

Next

/
Thumbnails
Contents