153148. lajstromszámú szabadalom • Eljárás csővezetékek, csatornák, különösen elfedett, előregyártott betoncsatornák és egyéb mélyépítési műtárgyak vízzáróvá tételére

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1965. IV. 15. Közzététel napja: 1966. V. 23. Megjelent: 1966. XII. 20. (CA—220) 153148 Szabadalmi osztály: 84 c 3/02 Nemzetközi osztály: E 02 d 3/02 Deoimál osztályozás: 624.137/138 Csanda Ferenc oki. mérnök, Czerny Győző oki. vegyészmérnök, Dezsényi István oki. mérnök, , Nóvák László oki. vegyészmérnök, Budapest Eljárás csővezetékek, csatornák, különösen elfedett, előregyártott betoncsatornák és egyéb mélyépítési műtárgyak vízzáróvá tételére V 1-Az előregyártott beton csőidomokból meg­épített és épülő föld alatti csatornák és csator­nahálózatok nagy többségükben vízzárósági szempontból nem megfelelőek. Egyrészt azért, meít a csövek minősége az alkalmazott gyártás- 5 technológia következményekéht nem megfelelő, másrészt azért, -mert a csövek beépítése, fek­tetése során a csőillesztéseket, csőkötéseket nem készítik el szakszerűen vízzáró módon, vagy pedig a csatorna az idők folyamán hibásodik io meg. A helyszínen készített csatornáknál is épí­téstechnológiai és betontechnológiái hibák miatt igen gyakori a nem kielégítő vízzáróság. ^ A csatornahálózatok vízzárósági hiányossá­gaira jellemző, hogy jelentős részüknél az ex- 15 és infiltráoió i(a szennyvíz/Máramlása a csator­nából és a talajvíz beáramlása a csatornába) mértéke sokszorosa a megengedettnek, de nem ritka az olyan csatorna sem, ahol ez az érték 1/50-—600-szor nagyobb a megengedettnél. Ez a 20 körülmény sokszor súlyos közegészségügyi kö­vetkezmény ékkel és jelentős többletköltségekkel, anyagi károkkal jár. (Fertőzött ivóvízkutak és ivóvízhálózatok, talajkimosások, talaj károsodá­sok, talaj csúszások, burkolat beszakadások, épü- 35 letek, létesítmények megrepedése, tönkremene­tele s az ezekből származható balesetek stfo.) De igen jelentős pl. infiltráló csatornák ese­tén az a költség is, amelyet a felesleges vizek rendszeres átemelésére, szivattytúzására kell for- o0 dítani. Az infiltráció tényével számolva, gyak­ran az egyébként szükségesnél lényegesen na­gyobb szennyvíztisztító telepeket kényszerülnek megépíteni. A megfelelő vízzár óságú csövek előállítására több kezdeményezés és módszer vált ismere­tessé, • de ezek nem járnak a kívánt eredrnény­nyel. így pl. megkísérelték hidraulikus kötő­anyag mázolatok, újabban pedig műgyanta alap­anyagú bevonatok alkalmazását, de ezek általá­nos hiányossága, hogy csak felületileg tömíte­nek s így a bevonat leválása (pl. a talajvíz nyo­mására), lekopása, vagy a beton csorbulása kö­vetkeztében a betonnal együtt megszakadó be­vonat nem ad megbízható, időtálló vízzárást. Ezenkívül az is hátrányuk ezeknek a 'meg­oldásoknak, hogy a. bevonatok a szennyvízben és a talajvízben lévő mikroorganizmusok le­bontó hatásának is ki vannak téve. A helyszínen — nem előregyártött csövekből —<•' épített beton, fagy vasbeton csatornák álta­lában nagyobb szelvénnyel készülnek.) és belül­ről mászhatok, vagy járhatók. Az ilyen csator­nák vízzáróságát belülről felhordott, rendszerint háromrétű vízzáró cementhabarcs vakolattal fokozzák. A költséges vakolat nem eredményez azonban mindig megfelelő vízzáróságot. A beton és vasbeton csővezetékek, csatornák hiányosságainak megszüntetésére • javasoltak epoxi gyantát alkalmazó eljárásokat, amelyek 153148

Next

/
Thumbnails
Contents