153130. lajstromszámú szabadalom • Adókészülék amplitudómodulált rezgések átvitelére

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Pótszabadalom a 152.105 lajstromszámú törzs­szabadalomhoz Bejelentés napja: 1964. I. 08. Holland elsőbbség: 1963. I. 11. Közzététel napja: 1966. IV. 22. Megjelent: 1966. XI. 30. (Pl—227) 153130 Szabadalmi osztály: 21 a4 14—17 Nemzetközi osztály: H §3 c, d Decimal osztályozás: Feltaláló: Theodoras Jozef Van Kessel, mérnök, Tulajdonos: Philips N. V. Eindhoven, Hollandia Adókészülék amplitudómodulált rezgések átvitelére 1 A 152.105 lajstromszámú törzsszabadalom amplitudómodulált rezgések átvitelére szolgáló berendezéssel foglalkozik, amelynél az infor­máció tartalom lényegében az egyik oldalsáv­ban van koncentrálva. Ez a készülék az átvinni 5 kívánt jellel táplált első apmlitudómodulátorral, hozzátartozó vivőhullám oszcillátorral és, ki­menő szűrővel van ellátva., A vivőfrekvencia és az egyik oldalsáv, amely a további átvitel céljára szolgál, az amplitudómodulátorből ered. 10 Az első amplitudómodulátoból vett jelet egy második amplitudómodulátorban önmagával moduláljuk és az adókészülék még kimenő­szűrővel is el van látva, amely csupán a vivő­frekvencia kétszeresének megfelelő frekvencia- 15 sávot ereszti át, míg a második amplitudó­'modulátorból eredő jeleket amplitudólimiterbe vezetjük, amelynek; kimenő jelei állandó ampli­túdóval, mint vivőhullámok valamilyen kimenő modulátor fokozatra vannak visszavezetve, mi- 20 közben az átvinni kívánt jeléket, mint modu­lációs feszültséget erre a kimenő modulátorra vezetjük vissza. Amint ezt a 152.105 lajstromszámú törzs­szabadalmi leírásban részletesen kifejtettük, az 25 ilyen adókészüléket előnyösen lehet rádiózási célokra használni, minthogy egyfelől az adó­készülék által kisugárzott jeleket valamilyen szokásos amplitudómodulátorban jóminőségű hangvisszaadással lehet detektálni, másfelől 30 azonos adóteljesítmény mellett az információs jelek kisugárzott teljesítménye a vivőhullám teljesítményével szemben tetemesen megnöve­kedett és ezenkívül jelentős sávszélesség meg­takarítást lehet elérni, minthogy az átviendő jelek információtartalma gyakorlatilag az egyik oldalsávba van koncentrálva. Az említett oldal­sávon kívül még fellépő komponensek emellett csak jelentős mértékben csillapítva lépnek fel. A találmány célja, hogy ezeket az említett oldalsávon kívül fekvő frekívenciakomponense­ket különösen egyszerű módon még tovább gyengítse úgy, hogy a szomszédos adók kölcsö­nös befolyásának jelentős csökkentése mellett a hangvisszaadás minőségét is jelentősen ja­vítsa. A találmány szerinti berendezésre jellemző, hogy a limiter fokozathoz vezető áramkör, ille­tőleg a modulációs feszültséget a végmodulátor felé vezető áramkör közül legalább az egyikbe dinamika szabályozó berendezés van iktatva, aanely az átvinni kívánt információs jelek nö­vekvő amplitúdójánál a limitter fokozatra jutó jel modulációs indexe és a végmodulátorra ve­zetett modulációs feszültség közötti arányt nö­veli. A megfelelő jelsávon kívül fekvő frekvencia komponensek optimális csillapításának biztosí­tására a dinamika szabályozó berendezésnek olyan dinamika szabályozási jelleggörbéje van, 153130

Next

/
Thumbnails
Contents