153094. lajstromszámú szabadalom • Érmecsatorna szerkezet pénzbedobós telefonkészülékhez

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1965. V. 20. Közzététel napja; 1966. III. 22. Megjelent: 1966. X. 15. (TE—407) 153094 Szabadalmi osztály: 43 b 1—14 Nemzetközi osztály: G 07 d Decimai osztályozás: Feltalálók: Steffens Oszkár villamosmérnök, ,80%, Endrődi László gépészmérnök, 20%, Budapest Tulajdonos: Telefongyár, . Budapest Érmecsaíörna szerkezei pénzbedobós telefonkészülékhez 1 Ä találmány tárgya tötíbérmével működő pénzbedobós telefonkészülék érmecsatorna szerkezete. A pénzbedobós telefonkészülékek speciális teleftínérméklkél, vágy á forgalomban levő vál- 5 tópéhz érmékkel működnék. A váltópénz ér­rrfékből esetenként több darab szükséges, te­hát az érmecsatoirha kialakításánál lehetőséget kell adni az egyszerű átállítási lehetőségre. Az ismert megoldások az érmébevételezésre io és visszadobásra általában két külön szervet használnak, amelyek külön végzik á bevétele­zés, ilí. a visszadobás műveletét. Ismert olyan megoldás, ahol pl. az érmék a működtető helyzetben lejtő mentén egy síkban helyezked- «15 nek el. Az érméket kétoldaliról az érmeesator­na támasztja meg, az érmék alsó éle egy ten­gely körül elfordítható lécre támaszkodik. Az érmék visszadobását a támasztó léc elfordítá­sával lehet végezni, ilyen módon az érmék a 20 lécről lecsúsznak és a kidobó részbe kerülnek. A bevételezés ugyanennél a megoldásnál egy bevételező mágnes által működtetett kalapács­csal történik, ez a kalapács a mágnes műkö­désekor a támasztó érmecsatorna oldalnyílásán 25 benyúlva a támasztó lécről leüti az érmét, ül. érméket és azok a támasztó léc mellett a bevé­telező csatornába csúsznak. Hátránya ezen megoldásnak a felhasznált számos szerelvény és a komplikáltság. 30 Probléma ä többérmés pénzbedobós készü­lékeknél a többlet érme, amelyet véletlenül az előírt mennyiségen felül dobnak be, ezeket az előírt érme bevételezésénél vissza kell tartani és kidobni. Egy másik ismert megoldás erre a feladatra bevételező mágneskart alkalmaz olyan kiképzéssel, amely a bevételezésnél az előírt érme mennyiséget engedi a kazettára* a fölös érméket egy ütközővel fogja vissza és a mágnes elengedésé utáh a többletérmék a ki­dobó nyilasiba juthatnak. Hátránya ennek a megoldásnak az, hogy a többlet érmék eltávo­lítása szerkezeti -többletet igényel és fenn áll a lehetőség a csatorna eldugaszolására is. Jelen találmány célja megoldani, hogy az érmék bevételezését, illetve kidobását egyet-, len szerv végezze úgy kialakítva, hogy a több­letérméket külön szerv nélkül a kidobó nyí­lásba juttassa közvetlenül a többletérme be­dobása után, hogy a többletérme zavart ne okozzon. A találmány szerinti pénzbedobós telefon­készülék érmecsatorna szerkezete és működési elve az ábrák kapcsán ismertethető. Az: la áb­rán a működtető 1,11 érmék elhelyezkedése oldalnézetben látható. Az érmék a 2 kettős vályú 3 lejtős gerinc részén egymás' után sorakoznak fel, helyzetü­ket a 18 érmecsatorna 10 nyílásában csavaro­sán rögzíthető 9 ütköző határozza meg. A 2 153094

Next

/
Thumbnails
Contents