153074. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 4-piridinaldehid előállítására 4-ciánpiridinből katalitikus hidrogénezés útján

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÄUHÄNYI HIVATAL SZABADALMI m m LEIRAS Bejelentés napja: 1964. VII. 16. (LE—464) Német Demokratikus Köztáraaság-beli elsőbb­sége: 1963. VII, 19. Közzététel napja: 1966. III. 22. Megjelent: 1966. X. 15. 153074 Szabadalmi osztály: 12 p 1—5 Nemzetközi osztály: C 07 d2 Decimái osztályozás: Feltalálók: / Dr. Kilhauer Dieter vegyész (Leipzig), Höfling Wilhelm oki. vegyész (Leuna), Reckling Gerhard vegyészmérnök (Spergau), Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: VEB Leuna Werke „Walter Ulbricht" cég, Leuna, Német Demokratikus Köztársaság Eljárás 4-piridínaIdehid előállítására 4-ciánpiridinből katalitikus hidrogénezés útján 1 A piridinaldehideket egyre növekvő mérték- , ben használják fel közbenső termékként gyógy­szerek előállítására. Ismeretessé -vált (Gaz. Chim. It, 86, 386—391 old. 1956, és az 1,088.958 sz. német közzétételi 5 inait), hogy egyszerű módon lehet piridinaldehi­deket előállítani, ha ciánpiridineket valamely nikkelkatalizátor jelenlétében alkoholos vagy vizes fázisban savas pH-értékeknél katalitiku­san hidrogéneznek. A reakció az aldimin köz- 10 benső vegyületen keresztül fut le, amely egy igen labilis közbenső termék és ezért gyakran mellékreakciókat tesz lehetővé. Ezen okból a. katalitikus hidrogénezést az eddig ismeretessé vált eljárások során igen enyhe reakciókörül- 15 menyek között vitelezték ki, vagyis a hidrogé­nezést normál nyomáson vagy kissé emelt nyo­máson és az elméletileg szükséges hidrogén­mennyiség felvételéig pontos ellenőrzés közben végezték. A nyomás nélkül kivitelezett reakció- 20 folyamat azzal a lényeges hátránnyal rendel­kezik, hogy a reakció igen lassan megy végbe és technikai méretben nagyobb mennyiségű piridinaldehidek előállításánál igen nagy reak­cióedényeket kell alkalmazni a hidrogénezendő 25 termék befogadására. Kissé emelt nyomáson az 1,186.960 lajstromszámú francia szabadalmi le­írás szerint sikerült 3-piridinaldehidet 3-cián­^piridinből megfelelő hozammal és emelt reak­ciósebességgel előállítani. Ez a módszer azonban 30 4-piridinaldehid esetében nem vezet eredmény­re, mivel a hozamok igen alacsonyak. Azt találtuk, hogy 4-aldehid-piridin előállí­tásánál a fenti hátrányok kiküszöbölhetők, ha a reakciót emelt, mintegy 100—150 atm nyo­máson és hidrogéngázfelesleggel végezzük. Meg­lepő eredményt jelent az, hogy egy ilyen re­akciófolyamait sikerre vezet, mert mint ahogy bevezetőben már említettük, a közbenső termék labilitása miatt egy egészen más reakciólefuitás­sal lehetett számolni, mivel mind. az egy mól hidrogén ciánpiri dinre való addíci ójával kép­ződő aldimin, mind az abból hidrolízissel elő­állítható aldehid rendkívül reakcióképes vegyü­letek, amelyek könnyen redukálhatok tovább aminná, ill. alkohollá. Az alkalmazott reakció­körülmények között, vagyis emelt nyomáson és hidrogén felesleggel, egy ilyen további reduk^ cióval lehetett számolni. Meglepő módon azt ta­láltuk azonban, hogy ezen feltételezés ellenére további redukció nem következik be, hanem 4-piridinaldehidet jó hozammal lehet előállítani. Az alkalmazható nyomás nagysága a min­denkor rendelkezésre álló reakcióedény nagy­ságától és az abban feldolgozni kívánt anyag mennyiségétől függ. Célszerűen 100—150 atm közötti nyomáson dolgozunk, amely nyomás a kereskedelemben kapható hidrogénpalackokkal elérhető és rendelkezésre áll. A reakciót szobahőmérsékleten végezhetjük, 153074

Next

/
Thumbnails
Contents