153033. lajstromszámú szabadalom • Eljárás rovarirtó hatású alfa -foszfinoiltio- lakton származékok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS • ' v • Bejelentés napja: 1964. XII. 29. (CE—471) Közzététel napja: 1966.' III. 22. Megjelent: 1966. X. 15. 153033 Szabadalmi osztály: 12 o 26—27 Nemzetközi osz.ály: C 07 dl Decimái osztályozás: Feltaláló: A. J. Floyd Brackwell, Nagy-Britannia Tulajdonos: Imperial Chemical Industries limited cég, London, Nagy-Britannia Eljárás rovarirtó hatású alfa-foszfinoiltio-lakton származékok előállítására A találmány új, rovarölő hatású szerves fosz­forvegyületekre és előállításukra szolgáló eljá­rásokra, továbbá a vegyületeket tartalmazó ké­szítmények előállítására vonatkozik. A találmány szerinti eljárással új lakton- ,5 vegyület jön létre, amely az (1) képlettel ren-, delkezik, ahol az R és B^ — mely lehet azonos vagy különböző is — alkil-, cikloalkil-, alkoxi-, alkilmerkapto, alkilamino-, vagy dialkiloamino csoportot, az X oxigént vagy ként és az n, 1-től 10 3-ig terjedő egész számot jelent. Az R és Rí csoportban a szénatomok száma nagymértékben változhat. így 1—10 szénatomot is tartalmaz­hatnak, bár, az 1—6 szénatomos csoportok az előnyösebbek. A lakton-gyűrű 5, 6 vagy 7 15 atomot tartalmazhat a gyűrűn belül, attól füg­gően, hogy az n értéke 1, 2 vagy 3. Különösen előnyösek azok a vegyületek,, ahol az R 1—3 szénatomot tartalmazó alkíl-<:soportot, Rx 1—6 szénatommal rendelkező alkoxi^csoportot és az 20 X egy kénatomot jelent. Amennyiben -az R és Rx egyaránt alkil-esoport, akkor előnyösén 1—4 szénatomot, míg ha R és Rí egyaránt alkoxi­csoportot jelent, úgy az 1—6 szénatom az elő­nyös, 25 A vegyületek számos különféle módszerrel állíthatók elő. Például azt a foszfortiolsavat, amely a sav foszfoiratomjaihoz kapcsolódva R, Rí és X csoporttal rendelkezik, bizonyos körül­mények mellett reakcióba hozhatjuk olyan lak- 30 tonnái, melynek a láktongyűrű a szénatomjá­hoz egy lecserélhető halogén atom kapcsolódik, miközben a reakcióban képződött hidrogén­halogenid eltávozik. Ez a folyamat közömbös-, pl. nitrogén gáznak a reakciókeveréken történő átfúvatásával valósitiható meg, vagy a reakciót savakeeptor, pl. kalciumkarbonát, nátriumkar­bonát vagy nátriumacetát jelenlétében hajtjuk végre. Egy másik módszert az: jellemzi,, hogy tiolsavat hozunk reakcióba halogénlaktonnal. Alkalmas sók az alkáli fémek, különösen a nát­rium sói, de az ammónium- és tercieraminok sói is felhasználhatók. A sók külön-külön, de halogénlakton adagolás előtt a tiolsavnak alkal­mas bázissal való kezelése során in situ is elő­állíthatók. Különösen, kényelmes a brómatomot, mint lecserélhető halogént tartalmazó laktono­kat használni, mégis a k^órlaktonok gyakorlati szempontból megfelelőbbek, mivel az így nyert vegyületek gyártása olcsóbb. Egy ismét más eljárást az jellemez, hogy a lakton egy tjol­származékát hozzuk reakcióba egy alkalmas öt­vegyértékű foszformonohalogeniddel. A reakciót vagy víz, vagy szerves oldószer, pl. dietiléter, benzol, vagy toluol jelenlétében hajtjuk végre. Lehetne még alkoholokat is oldószerként fel­használni, ezeket azonban jobb elkerülni, mivel egyes vegyületekkel hajlamosak mellékreakciók­ba lépni. A reakciót tág határok között változ­tatható hőmérsékleteken hajtjuk végre. Általá-153033

Next

/
Thumbnails
Contents