153031. lajstromszámú szabadalom • Eljárás vinilklorid polimerizátumainak és elegypolimerizátumainak előállítására szuszpenziós, ill. gyöngypolimerizáció útján

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1964. V. 14. (CE—447) Német Demokratikus Köztársaság-beli elsőbb­sége: 1963. X. 31. Közzététel napja: 1966. III. 22. Megjelent: 1966. X. 15. 153031 Szabadalmi osztály: 39 c Nemzetközi osztály: C 08 f Decimái osztályozás; Feltalálók: Dl-. Iloff Arnd, Dr. Schiller Horst (Schkopau), Stemau Wolfgang vegyészmérnök (Weissenfels), Plaschil Edgar oki. vegyész (Halle, Saale), Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: vTEB Chemische Werke, Buna cég Schkopau über Merseburg, Német Demokratikus Köztársaság Eljárás vinilklorid polimerizátumainak és elegypolimerizátumainak előállítására szuszpenziós, ill. gyöngypolimerizáció útján / \ A találmány tárgya eljárás vinil-klorid poli­merizátumainak és elegypolimerizátumainak előállítására szuszpenziós, ill. gyöngypolimeri­záciőval, szuszpenzió-stabilizátorként stirol és maleinsavanhidrid kopolimerjének nátriumsóját, 5 katalizátorként pedig azo^diizovajsavnitril és acetil-ciklohexán-sziulfonil-peroxid kombináció­ját használva. Ismeretes, hogy a vinil-klorid polimerizátu­mai és elegypolimerizátumai előállíthatók 10 gyöngy •alakban. Ennél az eljárásnál a mono^ mereket előnyösen vízben vagy valamilyen egyéb diszpergáló közegben, meghatározott súly­viszonyok betartása mellett, pl. 1 súlyrész mo­nomerre 1, 2, 3 vagy több súlyrész diszpergáló 15 közeget számítva, erős keverés közben oszlat­ják el. A polimerizáció a monomereknek a disz­pergáló közegben finoman eloszlatott folyékony cseppecskéiben magasabb hőmérsékleten megy végbe. A készre polimerizált végtermék külön- 20 böző átmérőjű gyöngyök alakjában keletkezik, és a diszpergáló közegből való leszűréssel, mo­sással és szárítással nyerhető ki. Annak érde­kében, hogy megakadályozzák a diszpergáló kö­zegben eloszlatott monomerek egyes cseppecs- 25 keinek — amelyek a polimerizáció alatt raga­dós állapoton mennek keresztül — egymáshoz való tapadását, és így elkerüljék a reakció­massza összeesoniósodását, a polimerizáció előtt az elonyösien vizes diszperziós fázishoz szusz- 30 penzió-stabilizátorokat kell hozzáadni. Abban az. esetben, amikor a diszperziós kö­zeg víz, szuszpenzió-stabilizátorként szervetlen vagy szerves jellegű anyagokat használnak. Szervetlen anyagokként — amelyeknek vízben oldhatatlanoknak kell lenniük — pl. finoman porított kaolin, talkum, kalcium-foszfát, mag­nézium-oxid stb. kerülhetnek felhasználásra. Szerves anyagokként — amelyeknek vízben old­hatóknak kell lenniük — pl. polivinilalkoholt, zselatint, halenyvet, pektint, vízoldható cellu­lóz-származékokat, vinilaoetát és maleinsav­anhidrid, vagy stirol és maleinsavanhidrid elegypolimerizátumainak sóit, poliakrilsavas só­kat stb. használnak. A polimerizáció kiváltására szolgáló katalizá­torokként szervetlen, valamint szerves peroxi­dokat és azo-vegyületeket ajánlanak. Szervet­len katalizátorokként felhasználható pl. a ká­lium- és ammónium-perszulfát, valamint a hid­rogén-peroxid. A szerves katalizátorok sorába tartozik pl. a benzoil-peroxid, az acetil-peroxid, a kumol-hidroperoxid stb/ Felhasználható azo­vegyület az azo-diizovajsav-nitril. A katalizátor rokat kombináltan is fel lehet használni, mint pl. az azo-diizovajsavnitril és az acetil-ciklo­hexán-szulfonil-peroxid kombinációját. Megfelelő eljárást alkalmazva, sikerül pl. a monomer és a diszperziós fázis 1:1 súlyaránya esetén kielégítő tér-idő kihasználás mellett a 153031

Next

/
Thumbnails
Contents