153012. lajstromszámú szabadalom • Eljárás forrasztott üvegedények, különösen televíziós csövek biztosító abronccsal való ellátására

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS ' Bejelentés napja: 1964. XI. 21. (VE—424) Franciaország-i elsőbbsége: 1963. XI. 22. Közzététel napja: 1966. II. 22. Megjelent: 1966. IX. 15. 153012 Szabadalmi osztály: 21 g 1—16 Nemzetközi osztály: H 01 j Decimái osztályozás: Feltalálók: Bradu Georges mérnök és Nicolier Yves mérnök, Paris, Franciaország Tulajdonos: Société des Verreries Industrielles Réunies du Loing, Paris, Franciaország Eljárás forrasztott üvegedények, különösen televíziós csövek biztosító abronccsal való ellátására A találmány eljárás üvegedények, például televíziós csövek biztosító abronccsal való el­látására. A találmány célja üvegedények, különösen pedig televíziós csövek ernyővel ellátott kép­ernyős és kónuszos, perem széleik mentén for- ~ rasztással rögzített televíziós csövek rázkódá­sokkal és evakuálás utáni törésekkel szembeni biztosítása. Ezt a biztosítást olyan abronocsajl érjük el, amely a forrasztás vonalát mindkét oldalról övező zóna mentén helyezkedik el, mégpedig célszerűen két olyan sík között, ame­lyek közül az egyik az ernyő kerületén és a másik a kónusz alaplapjával szomszédos. Mint ismeretes, a televíziós csövek ki van­nak téve annak, hogy üvegburájuk a belsejük­ben uralkodó vákuum hatására betörik, ami­nek következtében a szétrepülő üvegszilánkok tönkretehetik a készüléket és veszélyeztethetik a televízió nézőket. ' A találmány célja e hátrányok kiküszöbölése és forrasztott üvegedények, különösen kép­ernyővel és kónusszal ellátott televíziós csövek védőabroncsozása, amikoris az abroncs forrasz­tás mentesen a képernyő és a kónusz forrasz­tása mentén úgy helyezkedik el, hogy a for­rasztás vonalát kétoldalt közrefogó sávot borít, amely két sík, például a képernyő kerületén áthaladó, illetőleg a kónusz alaplapjával .szóm-, szédos síkok közé esik. 10 15 20 25 30 A találmány szerinti eljárás kidolgozása fő­leg Bradu Georges és Nicollier Yves nevéhez fűződik, és lényegében abban van, hogy a bura említett zónájához illeszkedő abroncsot alkal­mazunk, amelynek kerülete nagyobb a bura kerületénél, a zóna mentén előzőleg képlé­kénnyé tett burát és az abroncs, belső felületét egymáshoz illesztjük, végül a burát az abroncs­csal együtt izzítjuk. A találmány értelmében célszerű, hogy mi­előtt a képlékeny üvegbura és az abroncs egy­mással kapcsolatba jutnak, az abroncsot oly hő­mérsékletre hevítjük, amelyről a burából és abroncsból álló szerelvény környezeti hőmér­sékletre hűl és amelynek a bura az evakuálás­kor alkalmazott hőkezelés során ki van téve; minthogy az abroncs anyaga ilyenkor rugalmas deformációinak határain belül marad. A találmány értelmében célszerű továbbá, ha az abroncsot folytonos vagy szakaszos horonnyal látjuk el, amelybe a képlékeny üveg behatol. A találmány értelmében az is célszerű, ha az abroncsot perforációval látjuk el, amikoris az így keletkezett nyílások lehetővé teszik, hogy a bura és az abroncs közé szorult levegő el­távozzék. A találmány értelmében továbbá célszerűen járunk el, hogy a képlékeny üveg és az abroncs összekötése végett a burába nyomás alatti kö­zeget vezetünk. 153012

Next

/
Thumbnails
Contents