151983. lajstromszámú szabadalom • Eljárás bipiridil tisztítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1964. II. 12. (CE—440) Nagy-Britannia-i elsőbbsége: 1963. II. 13. Közzététel napja: 1964. XI. 23. Megjelent: 1965. XII. 01. 151983 Szabadalmi osztály: 12 p 1—5 Nemzetközi osztály: C 07 d2 Decimái osztályozás: Feltalálók: Bradbury Frank Raymond és Jarvis James Adrian Tulajdonos: Imperial Chemical Industries Limited cég, London Eljárás bipiridil tisztítására l A találmány eljárás bipiridil tisztítására, kü­lönösen a terpiridil szennyezések (főként 2,2', 6',2"-terpiridil) eltávolítására bipiridilekből. A bipiridilek előállítására használt módsze­rek, különösen a piridinből kiinduló módszerek, 5 általában izomer elegyek keletkezésére vezet­nek. Ezenfelül az elegyek gyakran tartalmaz;­nak kátrányos és polimer melléktermékeket, to­vábbá magasabb polipiridileket, amelyek közül a 2,2', 6',2"-terpiridil különösen zavaró, mert 10 igen toxikus. Következésképpen szükség van olyan hatásos módszerre, amely a bipiridileket megszabadítja ettől a terpiridiltől. A bipiridilek és terpiridilek desztillálással el­választhatók egymástól, ez azonban nem kielé^ 15 gítő módszer, mert az anyagok forráspontja magas. A desztilláció különösen alkalmatlan akkor, ha a bipiridilek oly folyamatban kelet­keztek, amelynek eredménye vizes oldat. To­vábbá figyelemmel a terpiridil csekély mennyi- 20 ségére, a kristályosításra vagy oldhatóságra vo­natkozó módszerek nem bizonyulnak eléggé hatásosaknak. Azt találtuk, hogy a kívánt tisztítást oly mó­don érhetjük el, ha a bipiridileket vizes savas 25 közegben oly fémsó jelenlétében vetjük alá oldószeres extrakciónak, amely a terpiridillel komplex vegyületet ad, ilyen különösen a vas (II)-vegyület és ily módon a terpiridilt a vizes fázisban tartjuk. Ez nemcsak azzal az 30 előnnyel jár, hogy a toxikus terpiridilt a bi­piridiltől elkülöníthetjük, hanem azzal is, hogy a toxikus anyagot vizes fázisban különítjük el, míg desztilláláskor a forralóban igen veszé­lyes maradék gyűlne össze. További előnyként jelentkezik, hogy magának a terpiridimek a toxicitása a vaskomplexbe vitel folytán csök­ken. A fentiek értelmében a találmány szerinti el­járást terpiridil szennyezés eltávolítására bi­piridilből az jellemzi, hogy a szennyezett bi­piridilt lényegében vízzel nem elegyedő szerves oldószerrel és oly vizes savas közeggel kezel­jük, amely oly fémszármazékot tartalmaz, amely az elegy terpiridil-tartalmát komplexbe viszi, majd a szerves oldószeres fázist, amely a bi­piridilt tartalmazza, elkülönítjük. Alkalmas fémszármazékoknak bizonyultak az átmeneti fémek, vagyis a periódusos rendszer IB, 2B, 4A, 5A, 6A, 7A és 8 oszlopának féméi, mint pl. nikkel, kobalt, cink és vas. Előnyösnek mutatkozik a kétértékű vas. Az eljárás különösen alkalmas 4,4'-bipiridil tisztítására. Bipiridilek oly nyers elegyei, ame­lyekben a 4,4'-izomér túlnyomó és amelyek kü­lönösen alkalmasak a találmányunk szerinti eljárásra, a magnézium-piridin reakció termé­keiből (pl. oxidálással) keletkezett elegyek, mi­vel az ily módon előállított bipiridilek általá-151983

Next

/
Thumbnails
Contents