151924. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés vízmentes alumíniumoxid gyártására

o MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL ZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1962. IV. 28. (EE—951) Franciaországi elsőbbsége: 1961. IV. 28. Közzététel napja: 1964. X. 23. Megjelent: 1965. XII. 01. 151924 Szabadalmi osztály: 12 m 5—9 Nemzetközi osztály: C 01 f Decimái osztályozás: Feltaláló: Turpin Georges mérnök, Sainte-Foy-les-Lyon (Rhör.e) Franciaország Tulajdonos: Société d'Electro-Chimie d'Électro-Métallurgie et des Aciéries Électriques d'Ugine cég, Paris, Franciaország Eljárás és berendezés vízmentes alumíniumoxid gyártására Az akár alumínium gyártásra, akár más fel­használási célra, csiszoló, polírozó anyagok elő­állítására használt yjzmentes aluminiumoxidot rendes körülmények között nátrium alumíninát oldatnak a Bayer-féle eljárás szerinti felbontá- 5 sával készítik. Ennek az oldatnak a felbontásával nyert ter­mék a több-kevesebb nedvességet tartalmazó alumíniumhidroxid, ameiynek általános képlete Al2 0 3 -3 H 2 0. Az ipar a timföldet általában- 10 véve dehidrált, stabil alakban használja fel. Ezt a terméket akkor kapjuk, ha alumíniumhidr­oxidot általában véve 1000 C°-ot meghaladó hő­mérsékletre hevítjük és ezen annyi ideig tart­juk, amely elegendő a dehidrálás elvégzésére és 15 a kristályszerkezet módosítására. Gyakorlatilag két egymást követő műveletet alkalmaznak te­hát: a dehidrálást, majd az átkristályosítást. Ezeknek a műveleteknek az összességét álta­lánosságban kalcinálásnak nevezik. Mi azonban 20 a magunk részéről helyesebbnek tartjuk, ha ezt a megnevezést az előbb említett műveletek kö­zül a második részére tartjuk fenn, vagyis an­nak az átkristályosítási folyamatnak, amely a dehidrálást követi. Tudjuk, hogy a Bayer-féle 25 eljárás szerint nyert alumíniumhidroxid lénye­gileg hidrargilit. Ha ezt a hidrargilitet mind­jobban hevítjük, megfigyelhető, hogy az át­megy a boehmit: A12 0 3 -H 2 0 fázison, majd a dehidrálás után előáll az a timföld, amely álta- 30 Iában kb. 1000—1200 C°-ig stabil. Ezeket a hő­fokokat meghaladva, a timföld az a alakot veszi fel az elszenvedett átalakulás pedig exoterm. Ezeknek az átkristályosítási folyamatoknak feladata az, hogy a különböző timföld-felhasz­nálók részére a megkívánt minőségű anyagot szolgáltassák. Ezek a minőségi jellemzők: ke­ménység, csekély nedvesség felvétel, stb. Az esetek többségében a kalcinált timföld alfa kristályos alakban, vagyis mint korund jelenik meg, aminek, az alumínium-ipar fészere való, tulajdonképpeni alfa-timföld tartalma 70 és 95% között1 " van. Az alumíniumhidroxidot álta­lánosságban olyan, kis hajlásszögű forgókemen­cékben dehidrálják és kalcinálják, amelyeknek a hossza ha a napi kalcinált alumjniumhidroxid termelés 300—500 tonna között mozog, 80—120 méterig terjed. Az alumíniumoxidot nedves állapotban ada­golják a kemence egyik végébe, ahonnét az, a kemence forgása következtében, annak alsó vége felé vándorol. Az alsó végen helyezkedik el a kemence hőtfejlesztő szerkezete. Közismert, hogy a forgókemencének az ilyen alkalmazása nem ad minden tekintetben kielégítő eredményt. A gyakorlatban ugyanis az alumíniumoxid a dehidrálás alatt hajlamos arra, hogy megfoly­jék aminek következtében a még csak részben dehidrált termék is már lejuthat a kemence felhevített részébe, 'sőt a kifolyó nyíláshoz is. 151924

Next

/
Thumbnails
Contents