151903. lajstromszámú szabadalom • Nyomatékmérő berendezés

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÄLMÄNY Bejelentés napja: 1963. III. 01. Közzététel napja: 1964. IX. 25. Megjelent: 1965. X. 01. (SE—1169) 151903 Szabadalmi osztály: 42 k 1—7 Nemzetközi osztály: G 01 1 Decimal osztályozás: Feltalálók: Szentgyörgyváry Ödön, gépészmérnök és Préda Zoltán, elektromérnök, mindketten budapesti lakosok Tulajdonos: Szerszámgépíejlesztő Intézet. Halásztelek Nyomatékmérő berendezés Nyomatékmérő berendezések már ismerete­sek. Tengelyen átvitt nyomaték mérése és ellen­őrzése sok esetben fontos műszaki feladat. Nyo­matékmérő berendezéseket többnyire hajtó­művek hatásfokának vizsgálatánál, vagy szer­számgépeknél a szerszám éltartóságának ellen­őrzése céljából, vagy más gépeknél a terhelési viszonyok időszakos vagy folyamatos vizsgála­tára alkalmaznak. Ismeretesek olyan nyomaték­mérő berendezések is, amelyek a vizsgálandó gép szerves részeként a gépbe beépítve önálló szerkezetként vannak kialakítva. Az egyik ismert nyomatékmérő berendezés­nél mechanikus mérési elvet alkalmaznak az­által, hogy a mérendő tengely alakváltozását mechanikus áttétellel mérőórára vezetik. Ennek a szerkezetnek az a hátránya, hogy az infor­mációnak forgótestről álló mérőelemre való át­vitele sok mechanikus kapcsolatot kíván, ezért az átvitel pontatlan és bizonytalan. Egy másik ismert nyomatékmérő berendezés­nél torziós testre ragasztott nyúlásmérő bélye­geket használnak. Ez a megoldás azért hátrá­nyos, mert a villamos jelek levételére igen költ­séges precíziós csúszógyűrűt kell alkalmazni. Ismeretes olyan magnetostrikciós elven mű­ködő nyomatékmérő berendezés is, amelynél elektromágneses térben nikkel-összetételű ötvö­zetből kialakított torziós testet alkalmaznak. 10 15 20 25 30 Ennek a mérési eljárásnak használhatósága kor­látolt, maga a berendezés pedig igen költséges. A fent ismertetett ismert megoldású nyoma­tékmérő berendezések közös hátránya az, hogy a nagyfokú automatizálás, a célgépek és gép­sorok fejlesztése által megkövetelt igényeket nem tudják kielégíteni. Korszerű gépeknél meg­követelik a gépek orsóinak üzemközbeni folya­matos nyomafékmérését. Tekintettel arra, hogy a gépsorokba beépített többorsós meghajtó mű­vek — például fúróművek — szerkezete kis­méretű, ezért ezekbe csak olyan nyomatékmérő berendezések beépítése lehetséges, amelyeknek legnagyobb mérete sem nagyobb, mint az orsó csapágyaié. További követelmény, hogy a nyo­matékmérő üzembiztosan működjék, azaz a mért eredmény pontosságát az ismert beren­dezésekhez viszonyítva, például mechanikus át­tételek, precíziós csúszógyűrű, vagy precíziós elektromos kefék ismert hibái ne befolyásolják. A nyomatékmérő berendezések cseréje vagy javítása nehéz és hosszadalmas munka és ha ez szükségessé válik, kiesést okozhat a gép hasz­nos termelő munkájából. Korszerű nyomaték­mérő berendezéseknél további követelmény, hogy az egyszerű kivitelű, olcsón előállítható legyen, nehogy egy szerszámgépben több — például 8—10 darab — nyomatékmérő együttes alkalmazása a gép önköltségét megnövelje. A találmány szerinti nyomatékmérő berende-

Next

/
Thumbnails
Contents