151902. lajstromszámú szabadalom • Profilprojektor különösen optikai profilköszörűhöz, valamint optikai méretellenőrző berendezés

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Bejelentés napja: 1962. XII. 07. (SE—1158) Közzététel napja: 1964. IX. 25. Megjelent: 1965. -X. 01. 151902 Szabadalmi osztály: 42 b 17—26 Nemzetközi osztály: G 01 b | Decimái •j osztályozás: Feltalálók: Szél János mérnök, Budapest, Újvári Imre fizikus, Budapest, Varga Lajos mérnök, Budapest Tulajdonos: Szerszámgépipari Művek, Budapest Profilprojektor különösen optikai profilköszörűhöz, valamint optikai méretellenőrző berendezéshez A találmány profilprojektor különösen opti­kai profilköszörűhöz, valamint optikai méret­ellenőrző berendezésekhez. Ismeretesek olyan megmunkálógépre rögzí­tett profilvetítő berendezések, amelyek vetítő- 5 rendszerrel és képernyővel rendelkeznek. Ezek segítségével a megmunkálandó tárgy képe na­gyítva jelenik meg a képernyőn. A kivetített tárgy nagyított képe és megfelelő léptékű meg­munkálási rajz összehasonlítása alapján a meg- 10 munkálás mértéke pontosan és megbízhatóan ellenőrizhető. Köszörűgépekre szerelt profilpro­jektor segítségével a köszörülési munkafolya­mat pontosan követhető. A nagypontosságú megmunkálási követelmények, a kis mérettűrés, 15 a nagy nagyítás rezgés- és torzításmentes fel­függesztést, valamint fokozott hő elleni védel­met kíván, mert a gép rezgése, a hőmérséklet változása a vetítőberendezés pontosságát nagy­mértékben befolyásolja, sőt — szélső esetek- 20 ben — a megmunkálást lehetetlenné teszi. Ismeretesek olyan profilprojektor felfüggesz­tési rendszerek, amelyeknél az optikai elemeket tartalmazó vetítőberendezés a képernyőhöz kö­zelálló tengelyen és ezzel szemben elhelyezett 25 golyón van felfüggesztve. Ennek a három pon­ton való alakrugalmas felfüggesztésnek igen nagy hátránya, hogy könnyen átveszi a csatla­kozó géprészek rezgéseit és ennek következté­ben a szükséges nagyítások esetében — például 30 ötvenszeres nagyításnál — bizonytalanná teszi a munkadarab éleinek néhány tizedmilliméter széles rajzolt vonallal való egyeztetését, vagy — megmunkálás esetében — a vékony vonal mentén történő köszörülést. A köszörülés pontosságát még fokozni lehet a vetítőobjektív nagyításának növelésével. A ve­títőobjektív nagyításának fokozásával romlik a képélesség és a nagy kép távolság miatt a profil­projektor mérete nő. Ötvenszeres nagyítást fi­gyelembevéve 12 centiméteres tárgytávolság esetén a képtávolság 600 cm-re nő. A 10—12 cm-es tárgytávolság a megmunkálás miatt nem csökkenthető, ezért összetett objektívrendszert alkalmaznak. Az összetett objektívrendszerek hátránya azonban, hogy a tárgylencse által alko­tott kép leképzési hibáit az összetett rendszer utolsó lencsetagjai tovább növelik. Az eddig ismert profilprojektor-felfüggeszté­seknek és kialakításoknak további nagy hátrá­nya az, hogy elektromos berendezésekből, meg­világításból, sőt szobahőmérséklet változásából származó hőingadozások az optikai rendszer fel­függesztését deformálják és ezáltal a leképzett képet is torzítják. Az ismert profilprojektorok­nál a hőingadozás által okozott torzításokat az­zal próbálják kiküszöbölni, hogy az optikai rendszert képező lencséket, tükröket hőre érzé­ketlen, azaz hőmérsékletváltozás hatására mé­retüket nem változtató anyagból készített fel-151902

Next

/
Thumbnails
Contents