151894. lajstromszámú szabadalom • Eljárás galván-horganybevonatok forraszthatóságot fokozó passziválására

o MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNY) HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1963. XI. 04." Közzététel napja: 1964. IX. 25. Megjelent: 1965. X. 01. (OI—64) 151894 Szabadalmi osztály: 48 d Nemzetközi osztály: C 23 £ Decimal osztályozás: Feltalálók: Fáth Rezső oki. vegyészmérnök, Haskő Ferenc oki. vegyészmérnök, Budapest Tulajdonos: ORION Rádió és Villamossági Vállalat, Budapest Eljárás galván-horganybevonatok forraszthatóságot fokozó passziválására 1 A híradástechnikai ép a műszeriparban a 'me­chanikai szerkezeti elemeket i(keret ,alváz, tar­tólemez, szeglet, bilincs, kengyel, csavarok stb.) szinte kizárólag acélanyagból Pemez, szalag, rúd) készítik, majd a-darabokat galvánbevo- 5 nattal védik korrózió ellen. A galvánbevonatók fémanyagát (és vastagságát) a klimaállósági követelmények (klimatikus viszonyoknak) megr felelően választják meg. Mórsékeltégövi és kon­tinentális klímához — gazdasági okokból — ro általában horganybevonást alkalmaznak. A hor-, ganybevonat azonban, tudvalevően, több szem­pontból hátrányos. Először is, elektronegatív az alapanyagfooz képest és ezért már a legkisebb felületi hiba esetén helyi galvánelem alakul ki 15 a légköri nedvesség 'hatására és ez, belső rö­vidzárlat lévén, a. horganyra nézve még rosz­szaibb viszonyokat teremt a kérdéses helyen, mintha ott egyáltalán nem is volna galvánbe­vonat; másodszor pedig, maga a horgany is 20 érzékeny a levegő oxigénjére és nedvességére ' és ezekkel rövid idő alatt „fehérrozsdát" képez. Mindezek miatt a horganybevonat önmagában kevés korrózióvédelmet nyújt. Hogy ez a vé­delem ténylegesen védelem lehessen, magát a 25 horganyvédőréteget is tulajdonképpen:' védeni kell. E célból — a horgany korróziójának meg­gátlására — galvanizálás után a horganybevo­natot rendszerint bevonják egy szervetlen jel­legű réteggel, amely ellenáll a korróziónak. 30 Ezt a műveleitet, a passziválást, többnyire króm-, vagy kromátvegyületekibe való mártás­sal hajtják végre. Az így passziválit horgany­bevonat jó korrózióállóságú, ugyanakkor azon­' ban, éppen e jó korróziógátló hátasa következ­tében, mint köztudomású, az említett két ipar­ág szempontjából azzal a rendkívül kellemet­len tulajdonsággal rendelkezik, hogy rendkivül nehezen, vagy egyáltalán, nem is forrasztható. Hogy ez mit jelent abban az esetben, amikor egy villamos kötést csak forrasztással szabad­készíteni a lehető legjobb, legtartósabb villa­mos érintkezés előállítása céljából, felesleges részletezni. E súlyos hátrányt küszöböli ki je­len találmány, amely az eddigi legjobb passzi­váló eljárásokkal teljesen azonos értékű, azon­ban olyan jól forrasztható felületet ad, hogy az még tiszta, passziválatlan horganybevonat forraszthatóságát is jelentős mértékben felül­múlja. Jelen találmány eljárás galván-horganybcvo­natok forraszthatóságot fokozó passziválására, amelynek az a lényege, hogy galvanizálás után a tárgyat, még vizes állapotban, maleinát­gyanta szerves oldószeres oldatába mártjuk, amelyben valamilyen nedvesítöanyag is van és azután az így kezelt darabot kiemelés után egyszerűen megszárítjuk. Ebben az oldatban a horganyfelületen levő víz helyébe belép a ned­vesítőszer, ezért.a víz lepereg a munkadarabról 151894

Next

/
Thumbnails
Contents