151849. lajstromszámú szabadalom • Tömítőszerkezet csövekhez, főleg betoncsövekhez

MAGTÁR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Bejelentés napja: 1963. V. 14. (Sí—855) Franciaországi elsőbbsége: 1962. V. 15. KözzététeLnapja: 1964. VIII. 23. Megjelent: 1965. X. 01. 151849 Szabadalmi osztály: 85 e 6—8 Nemzetközi osztály: E 03 f Decimái osztályozás: Feltaláló: Andre Gabriel Mousset mérnök, Paris Tulajdonos: Union Siderurgique Industrielle, Paris Tömítőszerkezet csövekhez, főleg betoncsövekhez A csatornázáshoz használt betoncsöveket ál­talában véve olyképp erősítik egymáshoz, hogy az egyik cső végét behelyezik a szomszédos cső kiszélesített karimájába, és azután a csöveket — amennyire lehet — központosítják. A két cső közötti eret habarccsal vagy más megfelelő anyaggal tömítés végett megtöltik. Ez az eljárás azonban tökéletlen, mert a tömítőanyag, tehát a habarcs hajlamos a repedezésre, részben külső behatás nélkül a cement ún. öregedése miatt, vagy pedig külső behatások folytán. A csövek ugyanis rezgéseknek, földmozgásoknak és más efféle hatásoknak vannak kitéve. Így a csőve­zeték belseje és a külső részek körött tökéletes tömítés nincsen. A tömítés megjavítása végett javasolták már a belső cső végét gyűrűszerű rugalmas tömítés­sel, pl. gumitömítéssel körülvenni, amely a szomszédos cső karimájában helyezkedik el. Ennek az ismert megoldásnak azonban -hátrá­nya, hogy a két cső összeillesztése nagyon ne­hézkes, kényes művelet, mert a cső behelyezé­sekor az említett rugalmas tömítés könnyen megsérül, vagy nem kívánt módon deformáló­dik a dörzsölés következtében. Így a két cső gyakran nem a pontos kívánt viszonylagos helyzetben van. Ehhez járul, hogy a másik cső kiszélesített részébe helyezett csővégződés, amely a tömítéssel van ellátva, kezelés és szál­lítás közben ia könnyen megsérülhet. 10 15 20 25 80 Javasolták már azt is, hogy a tömítés a ki­szélesített csővégződésben legyen éspedig annak oldalánál vagy fenekén, de ez esetben még nehezebben lehet a két csövet megfelelően il­leszteni és a szerelés nagyon bizonytalan. Az ismert ömítések tehát nem működnek tö­kéletesen és nagymértékben függ a hatásuk az éppen alkalmazott összenyomástól, valamint at­tól, hogy a szerelés folyamán milyen mértékű össznyomás jött létre. Ha ugyanis a két cső nem pontosan egyvonalban van, hanem közép­vonalaik kis szöget zárnak be egymással, vagy a központosítás nem tökéletes, a tömítés már hibásan működik. A találmány célja oly tömítést létesíteni csö­vek, főleg pedig betoncsövek számára, amelynél a leírt hátrányokat elkerüljük és emellett a csövek összeszerelése könnyű és biztos, akár tompán illesztjük egymáshoz a csöveket, akár pedig karmantyús csőkötést alkalmazunk. > A találmány lényege, hogy a csöveken, mint mondottuk főleg betoncsöveken, oly tömítőszer­kezet van, amelynél a hajlékony vagy rugal­ma* anyagú tömítőgyűrű a két cső közé van behelyezve és ezek egyike körülveszi a másikat, emellett pedig a tömítőgyűrű oly horonyban vagy mélyedésben helyezkedik el, amelyet az egyik csőben készítünk és a mélyedés vagy horony a másik cső felé nyitott; emellett ez a tömítőszerv sugárirányban mozgatható az em-151849

Next

/
Thumbnails
Contents