151828. lajstromszámú szabadalom • Kettős tüzőöltéshez alsófonalőr fonaltartalékkal

MÁGtAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1963. VI. 24. (KO—1805) Német Demokratikus Köztár saság-beli elsőbbsége: 1962. X. 17. Közzététel napja: 1964. VIII. 23. Megjelent: 1965. X. 01. 151828 Szabadalmi osztály: 52 a 55—61 Nemzetközi osztály: D 05 b Deciméi Osztályozás: 687.053.535 Feltaláló: Appelt Horst mechanikus mester, Berlin, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: V.V.B. Konfektion cég, Berlin, Német Demokratikus Köztársaság Kettős tüzó'Öltéshez alsófonalőr fonaltartalékkal A találmány kettős tüzőöltéshez alsófonalőr fonaltartalékkál, amely alkalmas arra, hogy kettős tüzőöltést végző varrógépeknél az alsó fonalat a varrási folyamat közben az orsóház­nál ellenőrizze. 5 Kettős tüzőöltést végző varrógépeknél ismer­tek alsófonalőrök, amelyeknél a varrógép le­szorító talpa fölött olyan érintkező'van elren­dezve, amely az alsó fonal elszakadásakor, il­letve az orsó fonalának elfogyásakor a felső io fonal, ferde helyzetbe állítását varrási irányban. kiváltja; Eközben a varrőtalpon lévő érintkező záródik és a varrási folyamat megszakad. Azonkívül ismert, hogy a'tűlap alatt két érint­kezőrugó van félerősítve, az alsó fonal ezek 15 között fut és közben a fonalat elektromosan letapogatják. A varrási folyamat itt is 'meg­szakad az alsó fonal elszakadásakor, illetve az' orsófonal teljes elfogyásakor. Az ismert alsófonalőrök 'hibája, hogy ezek az 20 alsó fonal elfogyásakor csak akkor kezdenek • működni, ha az alsó fonalat már maradékta­lanul feldolgoztuk. Ezáltal az kettős tüzőöltést végző varrógép megállásáig varratmegszakadás áll elő. 25 Ismert továbbá kettős tüzőöltést végző var­rógépeknél olyan alsófonalőr, amely az alsó fonal felhasználását úgy ellenőrzi, hogy az or­són mindig marad tartalékfonal és varratmeg­szakadás nem lép fel. 30 Az ismert alsófonálőröknek hátrányos tulaj* donsága,y hogy az értékesíthető alsó fonalak maradékhossza nem ellenőrizhető pontosan és hogy az orsón az alsó fonal nagyobb maradék­hossza marad vissza, amit azután később kéz­zel kell eltávolítani. Azonkívül az is hátrányos tulajdonságuk, hogy különleges orsókat kell al­kalmazni, amelyekbe bonyolult emelőszerkezet van szerelve és a varrási folyamat közben a felső szál hurokjának útjába kinyúlik, miáltal megnő az üzemzavarlehétőség. A találmány célja olyan lehetőség létesítésé, hogy kettős tüzőöltést végző varrógépeken egy alsófonalőrrel az alsó fonal felhasználását a varrási folyamat közben úgy ellenőrizhessük, hogy az orsón mindig meghatározott fonaltar­talék maradjon és varratmegszakadás ne lépjen fel. A találmány szerint a feladatot azzal oldjuk meg, hogy az orsóház külső oldalába fonalve­zető hornyot munkálunk be, amelyben az alsó fonal az orsóház elhagyása után fut. Az alsó fonal az orsóház külső oldalára szigetel ten erő­sített érintkezőnyelven fut át. Az érintkező­nyelvre egy nyomórugó hat, amely az orsóház­tartó külső oldalára van erősítve. E célból to­vábbá az orsóíháztiartó belső oldala az orsóház­tól szigetelve van. Az orsóház külső oldalán továbbá egy érintkezőidom van, amellyel egy ismert módon elrendezett oreólazító emelő 151828

Next

/
Thumbnails
Contents