151826. lajstromszámú szabadalom • Berendezés varrógépeken, célszerűen gomblyukvarrógépeken, a varrni kívánt anyag továbbításának választás szerinti beállítására és vezetésére

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1963. IV. 01, (KO—1778) Német Demokratikus Köztársaság-beli elsőbbsége: 196^. IV. 03. Közzététel napja: 1964. VIII. 23. Megjelent: 1965. X. 01. 151826 Szabadalmi osztály: 52 a 17-—32 Nemzetközi osztály: D 05 b Decimái osztályozás: 687.053 Feletláló: Haselibauer Gerhard lakatosmester, Oelsnitz/Vogtland, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: V.V.B. Konfektion cég, Berlin, Német Demokratikus Köztársaság Berendezés varrógépeken, célszerűen gomblyukvarrógépeken a varrni kívánt anyag továbbításának választás szerinti beállítására és vezetésére A találmány varrógépeken,, főleg gömblyuk-Varrógépeken a varrni kívánt anyag továbbí­tásának választás szerinti beállítására és veze­tésére használható berendezés-, ahol ezeket a jellemzőket az egyes viarrási műveletnél külön kell beállítani és amelynél a varrni kívánt anyagot egyszerű módon az anyagtaftó szerke­zet és továbbító-fogó alá könnyen lehet behe­lyezni és szakaszosan továbbítani. A Varrni kívánt anyagok szakaszos továbbí­tására már ismertek olyan szerkezetek, ame­lyeknél a varrni kívánt anyagot, pl. keretbe egy Vagy több szorítóval fogják, illetve feszí­tik be, amelynél a keret maga a belefeszített anyaggal együtt a varrási művelet alatt a var­ra tképnek megfelelő mozgást végez. Az egyes varrási műveletek közötti távolságok beállítá­sához több kicserélhető vezérlőlécre, illetve több vezérlőelem átalakítására van szükség. Ismert továbbá olyan szerkezet, amelynél a varrni kívánt anyagot vezetővonalzóhoz derék-Szögben fektetjük és a varrni kívánt anyag kezdeti részét befogjuk. Az ismert berendezé­seknek hátrányos tulajdonsága, hogy a varrni kívánt anyagnak keretbe való befogása rend­kívül bonyolult és időtrábló, mert pl. a varrni kívánt anyagot teljes hosszán több kézmozdu­lattal kell a keret egy vagy több szorítójába befogni. iMinden egyes munkaművelet végén a szorítókat ismét kézzel kell kinyitni. A varrni kívánt anyagnak ez a teljes hosszán végzett befogása a varrni kívánt anyagnak rossz be­fogásához vezet, amely lehetetlenné teszi a gomblyukak pontos, előre meghatározott helyre 5 való elhelyezését. Az egyes varrási műveletek közötti távolságok beállítása jelentős időt kí­• ván, és a varrni kívánt anyagnak hossza a rendelkezésre álló keret nagyságától függ. Mindezek eredményeként az említett berende­lő zések felhasználása csak korlátolt mérvben tör­ténhét, mert az olyan varrni kívánt anyagnál, amelynek hossza a rámáénál nagyobb, utólagos befogásra van szükség, ami csak külön mun­kával végezhető éí. Azonkívül az ismert béren-15 dezásek és varróautomaták karbantartása és ja­vítása csak körülményesen végezhető el. Szá­mottevő javítást — főként varróautomatáknál — csak a szorítókkal ellátott keret leszerelése után lehet végezni. 20 Ismert továbbá olyan berendezés, amelynél a varrni kívánt anyagnak továbbítását a varrási folyamat befejezése után olyan fogószerű esz­közzel végzik, amely ívalakú pályán mozog és a varrni kívánt anyagot szállításhoz a gömb-25 lyuksorok között ragadja meg. Ennél a berendezésnél hátrányos az említett eszköznek ívalakú mozgása, amely az egyes gomblyuksörök között feszültségkülönbségekét 30 hoz létre. A gomblyukak előre meghatározott 151826

Next

/
Thumbnails
Contents