151819. lajstromszámú szabadalom • Berendezés fogassűlő szállítására

MAGYAK NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1963. XII. 16. Közzététel napja: 1964. VIII. 23. Megjelent: 1965. X. 01. (HE—433) 151819 Szabadalmi osztály: 45 h 63/00 Nemzetközi osztály: A 01 k 63/00 Deci mái osztályozás; Hegedűs Antal, halász, Szatymaz Berendezés fogassüllő szállítására A fogassüllő tenyésztése a halgazdálkodás fontos feladata. Ez a halfajta nemcsak keresett cikk ízletes húsa miatt, hanem fontosa felada­tot tölt be a pontytermés minőségi és mennyi­ségi fokozása terén is. Már egy-két hónapos 5 korától fogva ugyanis ragadozó életmódot folytat és halgazdaságot megtisztítja az értékte­len ún. szeméthaltól. A süllőt mesterséges vagy félmesterséges úton szaporítják; mivel azonban az előbbi igen bonyolult és munkaigényes fo- 10 lyamat, többnyire az utóbbi alkalmazzák. En­nek lényege, hogy az ikrával ellepett fészkek­ből süllőkeltető telepen keltetik ki a halgaz­daságok népesítésére szánt ivadékot. Ezeket szállítják és helyezik ki később a tóba. 15 A süllő szállítása igen kényes feladat, amely eddig megoldva nincs. Ezt a halfajtát nagyfokú oxigénigényesség jellemzi, amiért szállítás köz­ben a vízbe gázpalackból vezetnek oxigént. Ez a megoldás azonban a viszonylag kis mennyisé- 20 gű vizet a halak által termelt gázoktól megtisz­títani néni képes s ezért a szállítótartály vi­szonylag csekély vízmennyisége rövid idő alatt mérgezővé válik és ettől a halak elpusztulnak. További veszélye a szállításnak a tartály vize- 25 nek felmelegedése, amit az alacsony vízhőmér­sékletet igénylő süllő nehezen tud elviselni. Nagyarányú pusztítást végez a halak között a tartály fala, amelynek ezek a nagy sebességgel úszó halak nekiütődnek és összetörik magukat. 30 A nekiütődést fokozza a tartálynak a szállítás­ból eredő mozgása, ami a közlekedési eszköz gyorsításából és lassításából, valamint az utak egyenlőtlenségéből ered. Végül igen jelentős az a veszteség, ami a halak megvakulásával függ össze, egyrészt a jegyes állkapcsú halak egy­mással való összeütközése, másrészt a nyitott tartályban a halakat érő fény idéz elő, és azt eredményezi, hogy az állatok képtelenek táp­lálkozni. A szállítás nehézségei számszerűleg abban nyilvánulnak, hogy azonos térfogatban csupán tizedannyi süllő szállítható, mint amennyi ponty. Találmányom célja a süllők számára olyan szállítóeszköz kidolgozása, amely a szállítás so­rán bekövetkező veszteséget jelentéktelen mér­tékre csökkenti. Találmányom tárgya berendezés fogassüllő szállítására. A találmány azon a felismerésen alapul, hogy a szállítást olyan kisméretű tar­tályegységekben kell lebonyolítani, amelyek e fürge halak felgyorsulását nem teszik lehetővé; e tartályegységeket puha, rugalmas béléssel kell ellátni; végül a tartályok vizét cirkulál­tatni és esőztetni kell és ezt hatásos szellőzte­téssel kell kiegészíteni, ami a víznek a káros gázoktól való megszabadulását, friss levegő fel­vételét és végül a víznek a halak természeté­nek megfelelő áramlását eredményezi. A fentieknek megfelelően találmányom lé-151.819

Next

/
Thumbnails
Contents