151806. lajstromszámú szabadalom • Végnélküli, tömlőalakú szállítóberendezés

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1960: IX. 10. Közzététel napja: 1964. VIII. 23. Megjelent: 1965. X. 01. (DE—366) 151806 Szabadalmi osztály: 81 e 1—24 Nemzetközi osztály: B 65 g Deci mái osztályozás: Feltaláló: ' Winckler Johannes építészmérnök, Potsdam Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: Deutsche Bauakademie, Berlin, Német Demokratikus Köztársaság Vég nélküli, tömlő alakú szállítóberendezés A találmány oly vég nélküli, tömlő alakú Szállítóberendezésre vonatkozik, amely rakodás, illetve kiürítés céljából kinyílik és amelyet haj­tóeszközök mozgatnak, Ismeretesek oly tömlő alakú sááiiítóbérefide'- 5 zésék, amelyeknél lapos szalagot egymáshoz közeledő sínek tömlővé formálnak és a tömlő kiürítésékor terelőhengerek útján ismét szalag­gá nyílik szét. Ezek a szállítóberendezések sza­ki tózáf szerű készülékekkél vannak ellátva a 10 szalag nyitására és zárására, melyek útján a Szállítandó anyagot oldalt lefelé kidobják. El­piszkolódások és gyakran fellépő sérülések miatt ezek a berendezések üzemzavarra erősen hajlamosak. 15 Olyan szállítóberendezések, amelyek a sza­badban elrendezett pályákon mozognak, az idő­járás viszontagságai ellen védett száUítópályát igényelnek. Ez az időjárás elleni védelem nagy beruházást tesz szükségessé, > ami a berendezést 20 nagyon megdrágítja. A? ismert szállítóberen­dezések további hátránya az, hogy a szállító­eszköz hosszanti húzófeszültségei folytán an- . nak élettartama nagyon megrövidül. Ezenkívül az összes ismert szállítóbérende- 251 zéseknél, különösen a tömlő alakú szállítóbe­rendezéseknél az a hiba mutatkozik, hogy nem alkalmasak arra, ,hogy az alsó részükből köz­vetlenül a tartályba ürítsenek. Ezeket a hátrányokat a találmány klküszö- 30 böli, azaz öly tömlő alakú vég nélküli szállí­tóberendezést alkalmaz, amely kialakítása foly­tán teljesen záródó tömlőként nemcsak az alsó részből való kirakodást, hanem a felső részből való kiürítést is lehetővé teszi. A kirakodás, amelyet be és kitolható sínek útján, amelyek a tömlő nyitását idézik elő, végzünk el, az alsó rész minden helyén elvégezhető. Ezzel a szál­lítóberendezéssel ezért egymás mellett levő vagy egymás után következő tartályokat, sió­kat, bunkertasakokat stb. közvetlenül, lekaparó vagy reverzáló szalag nélkül is meg lehet rak­ni. Ezen felül az is lehetséges, hogy ezzel a be­rendezéssel úgy az épületekbén, mint a szabad* ban kilométeres pályákon a szállítandó anya" got az időjárás ellen védve, vízszintesen vagy meredeken :(kb. 60—70°) és nagyon kis sugarú kanyarokon át, vagy csavarvonal alakban szál­líthassuk. Továbbá ennél a szállítóberendezés­nél a hosszabb élettartam és a szükséges haj­lékonyság érdekében a tömlő alakú test csa­varvonal alakú behelyezett fegyverzettel (vas­szalaggal) van ellátva, miért is a tömlő anya­gában hossz irányú feszültségek nem keletkez­hetnek. A szállítandó anyag folyamatos felvé­tele és továbbszállítása a szállítóeszközben levő továbbító felületek útján, amelyek pl. gumiból, vagy műanyagból álló lemezek lehetnek, a töm­lőhöz hasonló vég nélküli szállítóberendezéssel 151806

Next

/
Thumbnails
Contents