151787. lajstromszámú szabadalom • Fokozatnélküli, automatikus után- és visszaállítószerkezet nyomóközeggel működtetett fékek számára, különösen gépjárművekhez

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1963. X. 17. (SA—1496) Közzététel napja: 1964. VII. 23. Megjelent: 1965. X. 01. 151787 Szabadalmi osztály: 63 c 51—57 Nemzetközi osztály: B 62 d Decimái osztályozás: Feltaláló: Sprenger Siegfried mérnök, Zwickau, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: VEEB Sachsenring Automobil­werke, Zwickau cég, Zwickau, Német Demokratikus Köztársaság Fokozatnélküli, automatikus után- és visszaállítószerkezet nyomóközeggel működtetett fékek számára, különösen gépjárművekhez 1 A találmány fokozatnélküli automatikus után-és visszaállítószerkezet nyomóközeggel működ­tetett fékek számára, különösen gépjárművek­hez, a kerékfékhengerben elrendezett és súrló­dással rögzített beállitóeszközökkel, amelynél 5 után- és visszaállítás van kombinálva, valamint az után- és visszaállító erő és a fékpofajáték az egész működési tartományban állandó. Egy ilyen fajtájú ismert utánállítószerkezet a működtető hengeren kívül a fékpofával van 10 összekötve és a fékpofatartóhoz csuklósan csat­lakozó hüvelyből áll. A hüvely belsejében levő dugattyú gyűrűalakú, pl. kaucsukból kialakí­tott, összenyomható súrlódó testből áll, amely a fékpofához csuklósan csatlakoztatott rúdra 15 van erősítve, és a rúd végén levő tárcsával szi­lárdan össze van kötve. Ha a működtető henger útján a fékpofa működtetve van, a dörzstest bizonyos mértékben összenyomódik és a mű­ködtető művelet végén a fékpofát ugyanolyan 20 mértékben visszavezeti. Ez a mérték a fékpofák játékának és ezzel a visszaállítás mértékének felel meg. Fellépő kopás esetén a dörzstestet a hüvelyben megfelelő darabbal eltoljuk. Ha a dörzstest. a kopás következtében el- 25 használódik, anélkül, hogy ezt észrevennék, ak­kor a fék működése közben a dörzstest a hü­velyben eltolódik, anélkül, hogy előzőleg a já­ték mértékének megfelelően összenyomódna. Ennek következtében a fékpofát nem lehet 30 többé visszaállítani és állandóan csúszik a fék­dobon. Ennek következménye a dörzsbevont erősebb mérvű kopása. További hátránya az is­mert berendezésnek, hogy a dörzstest után­állításakor, amely a hüvelyfalon fellépő kopás következtében szükségessé válik — és amelyet a dörzstestek állandó összenyomása vált ki — a dörzstest anyagának keménysége nő. Ennek eredménye egy egyre csökkenő játék, amely ha a dörzstest összenyomhatóságának határát eléri, zérus lesz, aminek folytán fenti következmé­nyek lépnek fel. Azonkívül a berendezés helyszükséglete nagy, és ez különösen kis fékdobok esetén, mint pl. személykocsiknál és hasonlóknál nem mindig áll rendelkezésre. Továbbá az elrendezés következtében az után-és visszaállítást létrehozó súrlódó felületi erős elpiszkolódásnak vannak kitéve, úgyhogy ked­vezőtlen esetben a súrlódás olyan nagy lesz, hogy a fékpofák mozgatása lehetetlenné válik, és így a féket működésen kívül helyezik. Más ismert berendezésnél a dörzsbevonatok után- és visszaállítását a hengerfal és dugattyú között elhelyezett különleges karakterisztikájú nyomórugóvar érik el. Ez a nyomórugó oly mó­don van kialakítva, hogy minden terhelés után bizonyos mértékben ismét megnyúljon, és ez­által a dugattyút és dörzsbevonatot a szükséges játékkal visszaállítsa. A dör zsbe vonat utánállí-151787

Next

/
Thumbnails
Contents