151784. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szerves bázisok, főként alkaloidok kinyerésére

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1963. X. 05. (Rí—266) Közzététel napja: 1964. VII. 23. Megjelent: 1S65. X. 01. 151784 Szabadalmi osztály: 30 h 1—8 Nemzetközi osztály: A 61 k Decimái osztályozás: Feltalálók: Lőrincz Csaba, okleveles gyógyszerész, Szász Kálmán, okleveles gyógyszerész, okleveles fizikokémikus, dr. Bittner Emil oki. gyógyszerész, Budapest Tulajdonos: Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest Eljárás szerves bázisok, főként alkaloidok kinyerésére A találmány tárgyát új eljárás képezi szerves bázisok — főként alkaloidok — nyers oldatok­ból tisztított állapotban történő kinyerésére. Az alkaloidok és egyéb, elsősorban növényi eredetű, szerves bázisok kinyerése és tisztítása 5 során eddig ismert és alkalmazott módszerek általában az ilyen szerves bázisoknak azon az alapvető és általános tulajdonságán alapulnak, hogy a bázisok, szabad állapotban szerves oldó­szerekben jól, vízben pedig kevésbé vagy egy- 10 általán nem oldódnak, míg e bázisok savakkal képezett addíciós sói vízben jól, szerves oldó­szerekben pedig rosszul vagy egyáltalában nem oldódnak. E tulajdonságok alapján a kinye­rendő és tisztítandó bázisokat rendszerint isme- 15 telt fáziscserével mentesítik a kísérő anyagok­tól. Az ilyen elven alapuló ismert eljárásmódok hátránya, hogy a kellő tisztítási hatásfok és szelektivitás biztosítása érdekében a fáziscsere többszöri megismétlésére és viszonylag híg ol- 20 datok alkalmazására-van szükség, amikor is a termékek, főként a híg lúgos közegben, foko­zott mértékben vannak kitéve a hidrolízis és egyéb bamlási reakciók veszélyének. A találmány a szerves bázisok, főként alka- 25 loidok kinyerését és tisztítását új, az eddig ismertnél kevesebb műveletet igénylő módon és jobb hatásfokkal teszi lehetővé. A találmány azon az felismerésen alapul, hogy a szerves bá­zisok egyes szerves, ill. szervetlen vegyületek- 30 kel, főként bizonyos savjellegű anyagokkal és komplex fémsókkal olyan komplex vagy addí­ciós vegyületeket képeznek, amelyek vízzel nem elegyedő szerves oldószerekben való igen jó oldódásuk folytán a szerves bázisnak vizes-sa­vas közegből közvetlenül szerves közegbe tör­ténő szelektív átoldását teszik lehetővé. Ha te­hát a nyers szerves bázis, pl. alkaloid savas­vizes oldatát (amelyben a bázis természetesen az illető savval képezett addíciós só alakjában van jelen) az említett típusú vegyületek jelen­létében vízzel nem elegyedő szerves oldószerrel, mégpedig aromás vagy halogénezett alifás szén­hidrogénnel hozzuk érintkezésbe, akkor a szer­ves bázisnak az említett komplex fémsóval vagy savjellegű anyaggal képezett komplex, ill. addíciós vegyülete viszonylag tömény oldatban is szelektíven a szerves oldószeres fázisba megy át, ahonnan azután a komplex, ill. addíciós vegyület elbontása után egyszerű módon, tiszta állapotban kinyerhető. A szerves bázisok, pl. alkaloidok vízzel nem elegyedő szerves oldószerekben, főként aromás és halogénezett alifás szénhidrogénekben jól ol­dódó komplex, ül. addíciós vegyületeinek képe­zésére a találmány értelmében elsősorban a ro­dánsav és ennek komplex sói vagy komplexek képzésére alkalmas egyszerű (pl. kobalt-, vas-, króm-) sói, valamint az olyan, a proton-moz­gékonyságot növelő csoportot (halogénatomot, 151784

Next

/
Thumbnails
Contents