151780. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fonalvégek egyesítésére

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1963. XI. 13. Hollandiai elsőbbsége: 1962. XI. 14. Közzététel napja: 1964. VII. 23. Megjelent: 1965. X. 01. (OE—61) 151780 Szabadalmi osztály: Nemzetközi osztály: D 03 j Decimal osztályozás: 677.058 Feltaláló: Gonsalves Conrad Joseph, Arnhem, Hollandia Tulajdonos: N. V. Onderzoekingsinstituut Research, Arnhem, Hollandia Eljárás fonalvégek egyesítésére 1 A találmány eljárás elemi szálakból álló fona­lak végeinek egyesítésére. Fonalvégek egyesítése csomózással ismert. Bár ä csomós megkötés általában kielégítő, bizo­nyos hátrányokkal bír. Elsősorban hátránya az, hogy a fonalnak a szakítószilárdsága, amelyben csomó van, kisebb, mint a csomó nélküli fonalé. Másodsorban csomókkal bíró fonal textilgépe­ken való feldolgozás során a csomók zavarhat­ják a folyamat folytonosságát, mert ezeket pl. csomófogók visszatartják, vagy mert a fonal, miközben letekerődik a csévéről, megakad a csomóknál. A találmány szerinti eljárás lehetővé teszi a fonal egyesítését olyan módon, amely neiri jár a fenti hátrányokkal. A több elérni szálból álló fonal vagy cérna végeinek egyesítésére való eljárást az jellemzi, hogy a legalább két fonalvéget egymással pár­huzamosan helyezünk el, a fonalvégeket leg­alább két helyen befogjuk és a két befogási pont között önmagában ismert módon legalább egy gázsugarat irányítunk a fonalvégekre, mi­közben a fonalat feszítjük. A gázsugár fúvóhatása a fonalvég szálainak összegubancolódását eredményezi, amelyek kö­vetkezésképpen azok összekapcsolódnak. Ezt az eljárást a következőkben szálguban­coló eljárásnak nevezzük, A fonal összeguban-10 15 20 25 30 colódására zárt vagy nem zárt teret alkalmaz­hatunk. A fonalvégeket át lehet vezetni a gázsugáron* amelynek következtében teljes hossza mentért összegubancolódik. A legtöbb esetben mégis ez nem szükséges ahhoz, hogy kielégítő kötést biz-^ tosítson. A gázsugárríak a fonalvég néhány he­lyére való egymás Utáni irányítása — amely el­járást a következőkben helyi gubancolásnak nevezünk — olyan kötést ad, amely általában éppen elég erős. A helyi gubancolás egy lépcsőben is kivite­lezhető, még pedig úgy, hogy több gázfúvókát egyidejűleg a fonalkötegre irányítunk. A csat­lakozás szilárdsága azonos vagy nagyobb magá­nál a szálak szilárdságánál, ha a gubancolás! helyek száma több. Ha a gubancolás befejeződött, célszerű az elemi szálak szabad végeit levágni. A találmány szerinti eljárással legalább két fonalvéget lehet összegubancolni. A fonalvégek lehetnek egy fonalnak a végei, vagy több fonal­nak a végei. Az egyesítendő fonalak lehetnek sodrottak vagy sodrat nélküliek. A sodrott fonal alatt itt azt értjük, hogy a fonalnak nem lehet több, mint 40 sodrat/méter sodratszáma. Ha a fonal­nak több sodrata van, a gázsugár nem fogja eléggé szétosztani a szálakat, minek következté­ben egyáltalán nem fogja őket egybegubancolni. 151780

Next

/
Thumbnails
Contents