151769. lajstromszámú szabadalom • Ásványolajpárlat alapú folyékony rozsdásodásgátló bevonószer

MAGIT AR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÄLMÄNY Bejelentés napja: 1963 VI. 15. Közzététel napja: 1964. VII. 23. Megjelent: 1965. X. 01. (LA—531) 151769 Szabadalmi osztály: 22 g Nemzetközi osztály: C 09 k Decimái osztályozás: Feltalálók: Dr. Pogány János vegyészmérnök, 50%, Budapest, Dr. Vámos Endre tud. osztályvezető, 20%, Budapest, Bihari Miklós főmérnök, 15%, Budapest, Fehérvári Antal tud. munkatárs, 15%, Veszprém Tulajdonos: Csepeli Kőolajipari Vállalat, mint a Lardoline Kőolajipari Vállalat jogutóda, Budapest, Magyar Ásványolaj és Földgáz­kísérleti Intézet, Veszprém Ásványolajpárlat alapú folyékony rozsdásodásgátló bevonószer A találmány ásványolaj alapú, legalább há­rom összetevőjű rozsdásodásgátló adalék-kom­pozíciót tartalmazó folyékony, tehát melegítés nélkül bemártással vagy szórással felvihető be­vonószer fémfelületek rozsdásodástól való ideig-I enes megvédésére. Az adalélkos ideiglenes korróziógátlók, tüzetes tanulmányozása során arra a felismerésire ju­tottunk, hogy a kevert adalékok eredő haté­konysága nem egyszerű összegeződése az össze­tevők koncentrációjának és hatékonyságának, hanem, az összetevők minőségüktől függően egymás hatékonyságát javíthatják, de ronthat­ják is. Az összetevők összehangolása val tehát olyan rozsdásodásgátló kompozíciót lehet elő­állítani, amely annak következtében, hogy az egyes adalékok egymás hatását fokozzák, lé­nyegesen hatékonyabb, mint az eddig ismert kompozíciók. A kölcsönös javító hatás feltóteleit kutatva — ama szinte maguktól adódó feltételeken túl, hogy az egyes adalékok az atmoszferilíák ha­tására ne bomoljanak, vegyileg sem a védendő fémmel, sem egymással ne reagáljanak és az olajban, legalább is keverten, mint kompozí­ciók, jól oldódjanak, vagy diszpergálódjanak — a következő alapfeltételeket állapítottuk meg: a) az adalékok mindegyike poláris csoportot és apoláris: láncot is tartalmazzon, b) együttvéve komplex kötések révén leg-10 15 20 25 30 alább 30 molekulából álló, fémfelületen jól ad­szorbeáló hidrofób asszociáturnot alkossanak. A részleteikre is kiterjedő további kutatá­sunkból kitűnt, hogy minden eddiginél lénye­gesen jobb rozsdásodásgátló hatást érünk el, ha az ásvániyolajpárlatba vagy finomítványba legalább három összetevőjű rozsdásodásgátló adalék-kompoziciót keverünk, amely összetevő­ket a következő három, vegyületcsoportból úgy választjuk ki, hogy a kompozícióban mindhá­rom vegyületcsoport legalább egy-egy vegyü­lettel képviselve legyen. 1. Éterkötést tartalmazó 3 vagy többértékű alkoholnak zsírsavakkal, oxisavakkal, naftén­savakkal, naftén-szulfosavakkal, alkilfoszfátok­kal vagy legalább 6 szénatomos oldalláncú al­kil-aril karbonsavval vagy szulfosavval alkotott észterei. E vegyületcsoport alkoholkomponense glicerin, xilit, ramnit, arabit, szarbit vagy más hasonló, legalább háromértékű alkohol lehet. Ezeknek az alkoholoknak bármely 10 szén­atomnál hosszabb láncú zsírsavval, szulfosav­val, alkilfoszfáttal képzett észtere alkalmas adalékanyagként, célszerűen azonban olajsav­nak, sztearinsavnak vagy palmitinsiavnak szor­bitán-észteireit alkalmazzuk. 2. Olyan szappanok, amelyeknek kationja vegyértékét nem változtatja, meg, célszerűen alkálifémek, ialkáli földfémek és/vagy földfé­mek szappanai. Ezeknek kationja lítium, nát-151769

Next

/
Thumbnails
Contents