151756. lajstromszámú szabadalom • Védőkészülék szalagfűrész és hasonló gépekhez

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÄLMÄNY Bejelentés napja: 1963. III. 18. (FO—422) Közzététel napja: 1964. VII. 23. Megjelent: 1965. X. 01. 151756 Szabadalmi osztály: 38 e Nemzetközi osztály: B 27 g Decimái osztályozás: Feltalálók: Balog János műszerész, Kovács János újítási előadó, Villand Ernő részlegvezető, Budapest Tulajdonos: Fővárosi Vegyesipari Javító Vállalat, Budapest Védőkészülék szalagfűrész és hasonló gépekhez 1 Az ismert homlokvédők és hasonló védők nem nyújtanak kellő védelmet a fűrészgépeken gyakran előforduló balesetek megelőzésére. Az általánosságban ismert és használatban levő homlokvédőket a fűrészelendő anyag vas- 5 tagságánál 5—6 cm-rel magasabbra szükséges beállítani, hogy a fűrészelésnél a látást ne za­varja, így a vágandó anyag és a homlokvédő közötti 5—6 cm-es rés szabadon van a mozgás­ban levő fűrészlap éle előtt. 10 A fűrészelési műveletek elvégzése alkalmá­val szükséges az anyag kézzel való előtolása és oldalról való nyomása a vezetősínhez, mely mű­velet elvégzése a mozgásban levő fűrészlap kö­zelében történik. 15 A szabadon levő résen a kéz megcsúszásával vagy más körülmények folytán a mozgásban levő fűrészlap éle elé érhet a dolgozó keze. Ebből kifolyólag súlyos csonkulással végződő balesetek fordultak és fordulnak elő. 20 A találmány a védőszerkezet megoldásának a tökéletesítése. Ugyanis a régi homlokvédők csak a fűrészlap elszakadásakor történő kicsa­pódás ellen nyújtanak bizonyosfokú védelmet. A találmány szerinti védőkészülék az általa- 25 nosan ismert homlokvédőkkel szemben baleset­mentességet biztosít, mert a szerkezeti felépí­tése folytán automatikusan zárja és nyitja a mozgásban levő fűrészlapnál az elülső és ol­dalsó részen levő szabad részt, így balesetmen- 30 tességet biztosít a fűrészgépen dolgozónak, és a készülék kezelése is egyszerűbb és biztosabb, mert a gép üzemeltetése közben is el lehet vé­gezni a szükséges magasság beállítását. A ta­lálmány szerinti megoldás lényege, hogy a vé­dőkészülék a fűrészgépet bekapcsoló MO. kap­csolójától csatlakoztatva kapja a működéshez szükséges villanyáramot, a közbeiktatott áram­átalakító transzformátoron és a kiiktató kap­csolón keresztül az árammegszakító higanykap­csolóig. A fűrészgép bekapcsolásával a szalagfűrész­lap körbe forgása megtörténik és a fűrészelés megkezdéséig a találmány szerinti védőkészü­lék nyugalmi helyzetben van, így a le- és fel­felé működő plexi védőlemezek az emelőszer­kezet és a gépasztal lapja közötti részt zárva tartják és ennek folytán véletlenül sem. lehet a már mozgásban levő fűrészlaphoz érni. A találmány szerinti védőkészülék a fűrésze­lés megkezdésével a fűrészgép asztallapjában elhelyezett reteszelő, a vágandó anyag súlyánál fogva benyomódik és a reteszelőhöz szerelt higanykapcsoló elhajlásával a behúzó mágnes­tekerccsel az áramösszeköttetés megtörténik, így magához rántja a vasmagot a közvetítő szervek segítségével, pl. a függőleges karhoz szerelt egyenlítő rugózat és a vízszintes húzó­kar teszi lehetővé a nagy és kis fogaskerék el­fordulását. A fogaskerekek elfordulásával a kis 151756

Next

/
Thumbnails
Contents