151709. lajstromszámú szabadalom • Eljárás ásványolaj eredetű könnyű kenőolajpárlatok szétválasztására három szénhidrogén-frakcióra

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1962. VII. 31. (MA—1175) Közzététel napja: 1964. VI. 23. Megjelent: 1965. IX. 01. 151709 Szabadalmi osztály: 12 d 1 Nemzetközi osztály: B 01 d Decimái osztályozás: Feltalálók: Dr. Freund Mihály akadémikusi, 15%, Budapest, Dr. Vámos Endre tud. osztályvezető, 35%, Veszprém, Kántor Miklósné tud. munkatárs, 25%, Veszprém, Simon Ferenc tud. munkatárs:, 25%, Veszprém Tulajdonos: Magyar Ásványolaj és Földgáz Kísérleti Intézet, Veszprém Eljárás ásványolaj eredetű könnyű kenőolajpárlatok szétválasztására három szénhidrogénfrakcióra A 142.326 számú magyar szabadalom szerint könnyű kenőolajokból ciklusos kromatográfiá­val iinomítványokat állítanak elő oly módon, hogy a kiindulási anyagot könnyű alifás telí­tett szénhidrogénekben oldva, oldószerrel ned­vesített adszorbens oszlopon vezetik át és a le­folyó terméket oldószermentesítik. A szennye­ződéseknek az oszlopból való eltávolítására náluk csak annyival erősebben adszorbeálódó deszorbeáló szert alkalmaznak, hogy ez a ki­indulási anyag oldására használt oldószernek nem túlzott feleslegével eltávolítható legyen. Ebben az eljárásban minden szennyeződést egy extraktban egyesítve kapnak, amely értékes termékké való továbbfeldolgozásra nem hasz­nálható. 143.523 számú magyar szabadalom szerint különböző mértékben adszorbeálódó komponen­sekből álló, de igen poláros alkatrészeket nem tartalmazó elegyek, pl. ilyen összetételű mo­torolaj-desztilláturn, alkatrészeit mérsékelten poláros deszorbeáló szert, pl. dikloretánt vagy benzolt, alkalmazó ciklusos kromatográfiával két, vagy mérsékelten poláros deszorbeáló szert előbb hidegen, majd melegen alkalmazva, há­rom termékre is, ún. minőségi olajra és két­féle extraktra, választhatók szét, amelyeknek egyike a hidegen deszorbeált összes aromáso­kat, a másika pedig a melegen deszorbeált gyantaszerű vegyületeket foglalja magában. Különösen poláros alkatrészeket tartalmazó kenőolaj párlatok finomítására a 143.001 számú magyar szabadalom szerint kettős adszorpciós ciklust alkalmaznak és főtermékként végfino-5 mítványt, első extraktként csak erősen poláros szerrel (acetonnal vagy dietiléterrel) deszor­beálható gyanta- és aszfaltanyagokat, második extraktként mérsékelten poláros szerrel deszor­beált aromás jellegű kenőolaj-szénhidrogéneket 10 kapnak, amelyekben az összes aromások keve­redve vannak. A találmány lehetővé teszi, hogy ásványolaj eredetű könnyű kenőolajpárlatokat, különösen orsó- és gépolajat, három jól megkülönbözte­tő tett szénhidrogénfrakcióra, úm. (1) nagy tisztaságú telített szénhidrogénekre, (2) egy-gyűrűs aromásokra és i(3) molekulánként két vagy több gyűrűt tar­talmazó aromás és/vagy kondenzált gyűrűs 20 gyantaszerű vegyületekre válasszuk szét, még­pedig oly nagyfokú szelektivitással, hogy egyik frakció sem. tartalmaz gyakorlatilag számottevő mennyiségben valamelyik másik frakciónak megfelelő csoportba tartozó vegyületet. 25 Az ekként szétválasztott frakciók mindegyike nagyértékű termék. Az (1) frakció mint koz­metikai és gyógyászati fehér olaj, technikai va­zelinolaj vagy elektromos szigetelőolaj közvet­lenül értékesíthető. A (2) frakció alkilarilszul-30 fonát típusú detergensek előállításának igen 151709

Next

/
Thumbnails
Contents