151692. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és kapcsolási elrendezés túláramok illetve túlfeszültségek, vagy a megengedettnél kisebb feszültségek, megállapítására illetőleg érzékelésére váltóáramú körökben

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1962. III. 31. (EE—942) Német Demokratikus Köztársaság-beli elsőbbsége: 1961. IV. 01. Közzététel napja: 1964. VI. 23. Megjelent: 1965. IX. 01. 151692 Szabadalmi osztály: 21 c 68—72; 42 d 1 Nemzetközi osztály: H 02 d Decimal osztályozás: Feltalálók: Völker Rolf, labormérnök, Berlin-Lichtenberg, Lfiska Manfred, oki. mérnök, Berlin-Treptow, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: VEB Elektro-Apparate-Werke, Berlin-Treptow, Német Demokratikus Köztársaság Eljárás és kapcsolási elrendezés túláramok illetve túlfeszültségek, vagy a megengedettnél kisebb feszültségek megállapítására, illetőleg érzékelésére váltóáramú körökben A találmány tárgya eljárás és kapcsolási el­rendezés váltóáramú körökben fellépő túl­áramok, illetve a megengedettnél nagyobb vagy alacsonyabb feszültségek —< különösképpen a túláramok — megállapítására. 5 Ismert módon is lehetséges pl. a pillanat­értékek mérése útján) a túláramokat megálla­pítani. Jóllehet ez az ismert mérési eljárás igen rövid kioldási időket tesz lehetővé, különleges rendszabályok szükségesek ahhoz, hogy azt a 10 torzított váltakozóáramú értékek '(csúcsok) mé­réséhez felhasználjuk. Ha három fázisra tagolt egyfázisú váltakozó mennyiségnél vizsgálandó a kritérium fennállása, akkor esetleg fellépő frekvenciaváltozás hibás kioldásokra vezethet. 15 További hibás kioldások léphetnek fel a be­kapcsolási folyamatoknál, minthogy a fázis­forgató tag hatása csak berezgett állapotban érvényesül teljes mértékben. •Egy további eljárás bizonyos amplitudóérték- 20 nek minden félhullámon belül egy meghatáro­zott időszakaszban való túllépését ellenőrzi. Eh­hez a periodikus bemenő mennyiséget külön­leges impulzussorozattá alakítják át, amelynek egyenáramú tagja szerepel tulajdonképpeni 25 mérési értékként. Bár e kapcsolás előnyös (a görbealak csekély befolyása, frekvenciafügget­lenség, jó hőmérsékletállandóság stb.), ott nem alkalmazható, ahol nagyon rövid kioldási idő­ket kívánnak meg. 30 Javasolták már, hogy az áram időbeli integ­ráljának mérése a nullaátmenettől fél periódu­son át, vagy pedig csak a félperiódus tetőpont­jáig történjék. Integráló tagként tudvalevőleg célszerűen RC-kombinációt alkalmaznak, ahol a kondenzátoron levő feszültség a kritérium a ki­oldási parancs kiadására. Ez a javasolt elrende­zés azonban nem biztosítja, hogy az integrálás valóban a nullaátmenettől kezdődőleg történjen. Ennek oka a hagyományos tranzisztorok kü­lönleges tranzisztorbemeneti jelleggörbéjében (Jö 4= 0„ ha UBE = 0) található. Azért, hogy a megszólalási érték hőmérsékletfüggetlenségét biztosítsuk, szükség van az utánakapcsolt bil­lenőfokozatnál járulékos stabilizációra. A tartó­viszony ((kívülről kell visszaállítani!). Ez az eddigi elektromechanikai jelfogókhoz képest lényeges visszaesést jelent, mert éppen a túl­áramreléknél szükséges a közel 1 arányú tartó­viszony. A találmány tárgya eljárás és berendezés a túláramok, illetőleg a megengedettnél nagyobb vagy alacsonyabb feszültségek megállapítására, illetőleg érzékelésére váltóáramú körökben, amelynél a védő áramkör kioldására szolgáló kapcsolóáramkör kapcsolási kritériuma a villa­mos mérési értéket integráló áramkör konden­zátorán levő feszültség, amidőn az integrálási határokat oly módon állítjuk be, hogy a kon­denzátort vezérelhető mellékzárként szolgáló

Next

/
Thumbnails
Contents