151691. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szalicilanilidek előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1963. XI. 25. (Cl—483) Közzététel napja: 1964. VI. 23. Megjelent: 1965. IX. 01. 151691 Szabadalmi osztály: 12 o 11—18 Nemzetközi osztály: C 07 c4 Decimal. osztályozás: Feltalálók: Szabó Zsuzsa vegyészmérnök, 55%, dr. Körmöczy György állatorvos, 35%, Varga Gabriella vegyésztechnikus, 10% Tulajdonos: Ghinoin Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára RT., Budapest Eljárás szalicilanilidek előállítására 1 A halogénnel különféleképpen szubsztituált fezalicilahilidek az utóbbi években az ember- és állatgyógyászatban parazitás fertőzések per ós kezelésénél nyertek alkalmazást, :(E, Gönnert, E. Schraufstätter, ArZnémittelforschung 10. 881, 5 1960; E. L. Lloyd: The Practitioner Í8l 679, 1961; dr. A. Tietze,: Med. Welt. 2. 1955, I960; dr. med. Knorr: Med. Klin. 43. 1937, I960; Dr. E. Lienert: Tierärztliche Umschau 18. 85, 1963.) Ezen felül a bilharziozis terjesztésénél közti io gazdaként szereplő csigák irtására is használa­tosak. i(824,245. sz. angol szabadalom.) Olyan halogénezett szalicilanilidek előállítása* fa, amelyek a szalicilsav aromás gyűrűjén szubsztituált halogént tartalmaznak az iroda- 15 lomban leírt egyetlen módszer, a halogénnel helyettesített szalicilsav és anilin Vagy helyet­tesített anilin reagáltatása, vízelvonószerként alkalmazott POCI3, P&3 , P2O5 stb. jelenlétében (824,345 sz. angol szabadalom, Org. Chem. 1961, 20 2123 old.). A módszer hátránya, hogy gyantás melléktermékek keletkeznek, a nyert anilid pedig mindig tartalmaz foszforszennyeződést. Tekintettel arra, hogy a gyógyszerkönyvek a foszforszennyeződést kifejezetten tiltják, a meg- 25 felelő minőség elérésére az így nyert terméket gyógyászati felhasználása előtt minden esetben átkristályosítással kell tisztítani. Olyan szalicilanilideket, amelyekben a szalicil­sav aromás gyűrűje nem tartalmaz halogént, 30 szálícllsav. ferlilészter és helyettesített anilin reagáltatásával állítottak elő 180—200 C°-on, ömledékben. Ez az eljárás olyan származékok esetében, amelyek a szalicilsav aromás gyűrűjén halogénnel szUbsztituáltak, még laboratóriumi méretekben sem valósítható meg 40—45%-osnál magasabb kitermeléssel. A magas hőmérsékleten a szalicilgyök aromás gyűrűjén levő halogén­(különösen bróm)-szubsztituens ugyanis oly mértékben aktiválódik, hogy mire a fenol le­hasadása megfelelő termeléssel lejátszódhatna, az anyag jelentős része elkátrányosodik. A reakcióidő meghosszabbításával, vagy a fenol nagyobb iramú eltávolításával a kitermelés nem növekszik, hanem csökken. Az eljárás egyéb problémákat is okoz, ha az aromás gyű­rűk további aktív szubsztituenseket (pl. nitro­csoportot) tartalmaznak. A hosszú ideig tartó ömledékben való hőkezelés különösen ipari mé­retekben hátrányos, ahol a bekövetkező kátrá­nyosodás következtében a kitermelés mintegy 20%-ra csökken. Kizárólag brómmal szubsztituált származékok előállítására ismert eljárás még a szalicilanilid brómozása 1(2.997.502 sz. USA szab., 840.366 sz. angol szab.). Bár az eljárás többé-kevésbé sze­lektívvé tehető, a termék gyógyászati tisztaság­ban csupán átkristályosítással állítható elő. Jelen találmány tárgya ipari méretekben is jó termeléssel megvalósítható eljárás I. képletű 151691

Next

/
Thumbnails
Contents