151677. lajstromszámú szabadalom • Eljárás imidazolszármazékok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZÄBADAL LEÍRÁS Bejelentés napja: 1963. XI. 22. Kanadai elsőbbsége: 1962. XII. 20. Közzététel napja: 1964. V. 23. Megjelent: 1965. IX. 01. (UI—92) 151677 Szabadalmi osztály: 12 p 6—10 Nemzetközi osztály: C 07 d2 Deci mái osztályozás: Feltalálók: Podesva Ctirad vegyész, Vagi Kitty vegyész, Montreal, Canada Tulajdonos: Société des Usines Chimiques Rhone-Poulenc cég, Paris, Franciaország Eljárás imidazolszármazékok előállítására A találmány tárgyát új eljárás képezi imi­dazolszármazékok, mégpedig a csatolt rajz sze­rinti 1(1) általános képletnek megfelelő 3-t(2'­-hidroxi-etil)-4-nitro-irnidazolok előállítására; e képletben R hidrogénatomot, 1—5 szénatomos alkilgyököt, aril-, aralkil- vagy cikloalkil-gyö­köt képvisel. Az (I) általános képletnek megfelelő vegyü­letek értékes gyógyászati tulajdonságokkal ren­delkeznek. Különösen jól használhatók ezek a vegyületek a kórokozó protozoák, mint az amöbák és trichomonas-félék, pl. a Trichomo­nas vaginalis által okozott fertőzések gyógy­kezelésére. Emellett e vegyületek igen kisfokú toxikusságukkal tűnnek ki. Az '(I) általános képletnek megfelelő vegyü­letekét már előállították a 2 helyzetben helyet­tesített vagy helyettesitetlen 4- {vagy 5-)-nitro­-imidazolok glikol-klórhidrinnel vagy benzil­oxietil-p-tolualszulfonáttal történő kondenzá­ciója útján; ezt a reakciót hevítéssel, eléggé hosszú idő alatt lehet lefolytatni. íEmellett ezek a hosszadalmas eljárások általában gyenge ho­zammal adják a kívánt terméket, amint ezt pl. az 1958. május 8. napján benyújtott 605972 sz. kanadai szabadalom leírása ismerteti. A jelen találmány tárgyát új, gyors és gaz­daságos eljárás képezi a 2 helyzetben helyet­tesített vagy helyettesitetlen 3H(2'-hidroxi-etil)­-4-nitro-imidazolok, vagy más elnevezés szerint 10 15 20 25 30 l-(2'-hidroxi-etil)-5-nitro-imidazolok előállítá­sára. A találmány értelmében e vegyületeket kiváló tisztasági fokban és az eddiginél lénye­gesen nagyobb termelési hányaddal állíthatjuk elő a csatolt rajz szerinti i(II) általános képlet­nek megfelelő, a 2 helyzetben helyettesített vagy helyettesitetlen 4-nitro- !(vagy 5) -imida­zolok (e képletben R jelentése megegyezik a fenti meghatározás szerintivel) etilénoxiddal, valamely az említett imidazolszarmazék oldá­sára alkalmas szerves savak, pl. hangyasavat tartalmazó folyékony közegben lefolytatott kondenzációja útján. Ezt a kondenzációt, előnyösen szohahőfokon, vagyis 20—30 C° hőmérsékleten lehet lefolyj látni, dolgozhatunk azonban ennél alacsonyabb vagy magasabb, pl. 10 C° és 40 C° közötti hőmérsékleteken is. A túlságosan alacsony hő­mérsékletek alkalmazása azonban lassítja a reakciót, túl magas hőmérsékleteken viszont az etilénoxid jelentős mennyiségei vesznek kárba elpárolgás következtében, ami károsan befolyá­solja az eljárás gazdaságosságát. A szerves savat tömény vagy vízzel vagy más oldószerrel hígított állapotban alkalmaz­hatjuk. Felhasználhatók szerves savak, pl. han­gyasav és ecetsav elegyei is. A savat, ill. sav­elegyet oly mennyiségben alkalmazzuk, ameny­nyi elegendő a kiindulóanyagként felhaszná­lásra kerülő 4-nitro-imidazolnak szobahőmér-

Next

/
Thumbnails
Contents