151633. lajstromszámú szabadalom • Mászófej terhek emelésére és süllyesztésére alkalmas hidraulikus mászókészülékekhez

MAGYAR NÉPKÖZTÁRS ASÄG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1960. IV. 09. (DE—355) Német Demokratikus Köztársaság-béli elsőbbsége: 1959. IV. 10. Közzététel napja: 1964. IV. 25. Megjelent: 1965. IX. 01. •51033 Szabadalmi osztály: 35 d Nemzetközi osztály: B 66 f Decimái osztályozás: Feltalálók: Richter Gerhard építészmérnök, Lehmann Joachim, gépészmérnök, Klaus Georg, gépészmérnök, Leipzig, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: Deutsche Bauakademie, Berlin-Kar lsihorst, Német Demokratikus Köztársaság Mászófej terhek emelésére és süllyesztésére alkalmas hidraulikus mászókészülékekhez. A találmány oly mászókészülékekre vonat­kozik, amelyekét főleg építkezéseknél szokták használni, és amelyek alkalmasak arra, hogy állványrészeiket, héjazásokat vagy más terheket egy rúdon vagy kötélen lassan felfelé vagy le- 5 felé csúsztassanak. Ezek a készülékek hidrau­likus működésűek és legtöbbször két mászó­fejet tartalmaznak, amelyek felváltva veszik át a terhet és lehetővé teszik a függőleges irányú mozgatást. A találmiány elsősarban a fejek ki- 10 alakítására vonatkozik. Hidraulikus és pneumatikus mászókészülé­kéknél ismeretesek már oly mászófejek, ame­lyek az emelőhöz tartozó hengerrel merev kap­csolatban vannak. Ez az emelő egy olyan alkat- 15 rész, amely például gyűrűalakú és a teher hor­dozására alkalmas. A mászófejek ezt az emelőt tartják és mozgatják felfelé vagy lefelé, mely célra hordóalakú görgőket vagy golyókat hasz­nálunk a mászófej ben kialakított kúpos felüle- 20 tek között. Ezek a golyók vagy görgők tehát a mászófej házának kúpos felülete és az említett rúd vagy kötél közé beékelhetők, a teher hely­bentartása végett. A beékelődő alkatrészeket egy gyűrű vagy golyókosár a kívánt magasság- 25 ban tartja. A gyűrű vagy kosár alatt lévő nyomórugó a mászófej házára támaszkodik és azt felfelé nyomja, miáltal a beékelődő része^ ket a kívánt helyzetbe szorítja. Ismeretesek továbbá olyan kivitelek, ame- 30 lyeknél a golyók állandóan a nyomorugo hatása alatt állnak és felfelé szűkülő furatokban van­nak vezetve. A furatok egy gyűrűben vannak, amely az említett hengerrel, tehát a terhet tartó gyűrűvel is merev kapcsolatban van. Egy másik ismert mászófej olyan kialakítású, hogy a kúpos házrész a terhet tartó darab vagy emelő megfelelő részével oldhatóan kap­csolódik és így javításokat könnyebben lehet eszközölni. Az ilyen szerkezetnél alkalmazott golyókat egy gyűrű tartja és azok a kúpos ház­részben készített vezető-hornyokban mozoghat-, nak. Mindezen ismert szerkezeteknek az a hát­ránya, hogy a golyók vagy görgők beékelése csak akkor szüntethető meg, ha a készülék fel­felé mászik. Ezáltal az ilyen ismert készülékek­kel a terhieket csak emelni lehet. További hát­ránya az ismert szerkezeteknek,* hogy mivel a mászófej mereven kapcsolódik a teharemelő résszel, pontosabban kifejezve a kúpos házrész ezzel az emelővel össze van csavarozva, a mászófejeket egymással nem lehet cserélni és hasonlóképpen nehézségbe ütközik több mászó­fejet egymás felett elhelyezni, nagyobb terhek emelése végett. A találmány alkalmas az említett hátrányok kiküszöbölésére és a mászófej et úgy alakítja ki, hogy több, oldható mászófej is lehet egymás felett, illetve alatt. Emellett a találmány értel-151633

Next

/
Thumbnails
Contents