151628. lajstromszámú szabadalom • Dughagyma felszedőgép

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABAD AI Ml I 151628 LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Bejelentés napja: 1963. XII. 10. (BU—325) Közzététel napja: 1964. V. 23. Megjelent: 1965. IX. 01. Szabadalmi osztály: 45 c 1900 Nemzetközi osztály: A 01 d 1900 Decimal osztályozás: Bruder János tudományos osztályvezető, Szeged, Kovács Mihály kísérleti műhelyvezető, Kiszombor Dughagymafelszedő gép A dughagyma felszedése nagymértékben munkaigényes, aprólékos kézi munkát igénylő művelet. Ezt a műveletet eddig oly módon vé­gezték, hogy a dughagyma-sorok mellett a ta­lajt kézi eszközzel meglazították, a földet a 5 dughagyma mellől kézzel elkaparták, a dug­hagymát kézzel felmarkolták, rostára tették és kézzel rostálták, A betakarítás időszakában fellépő nagy munkaerőigény nehezen fedez­hető és a munkaerőt más munkáktól elvonja. 10 Ezt a nehézséget súlyosbítja az a körülmény, hogy a dughagyma felszedését rövid idő alatt kell elvégezni,. mert esős idő beállta esetén a dughagyma ismét kihajt és ezáltal gazdaságilag értéktelenné válik. Figyelembe véve, hogy a 15 dughagyma kézi felszedésének munkaszükség­lete kat. holdanként 100—130 munkanap, s ezt néhány hét alatt kell elvégezni, a kézi felszedés hátrányai nyilvánvalóak. Általános a törekvés ezért a művelet gépesítésére. 20 Találmányunk célja olyan dughagyma-fel­szedési mód kidolgozása, amely a művelet gé­pesíthetőségét eredményezi. Találmányunk tárgya dughagyma-felszedő­gép. A gép lényege a kiásókorong, a burkolat, 25 a tartószerkezet, valamint a kiásókorong for­gatására szolgáló mechanizmus. A kiásó korong felületéből ujjak állanak ki és az ujjak mellett felületek, célszerűen rugalmas lemezek vannak. A kiásókorong körül burkolat van kiképezve, 30 amelynek csúszóorra a talaj felületén csúszik és a kiásókorong munkamélységének egyenletes­ségét biztosítja. A burkolatban a kiásókorong körül, az ujjak végeinek közelében felület van kiképezve, amely célszerűen rugalmas le­mez. A burkolatnak a talajjal érintkező részén elővágó kések vannak felszerelve, amelyek a dughagyma-sor alá nyúlnak. A burkolatot, va­lamint a kiásókorong tengelyét tartókeret tá­masztja. A tartókeretnek a gördülőalvázhoz csatlakozó vége olyan csuklórendszerben van megerősítve, amely a tartókeretnek mind víz­szintes, mind függőleges kilengését lehetővé teszi. A vízszintes irányú elmozdulás a soron­tartás érdekében szükséges, míg a függőleges elmozdulás a talaj egyenetlenségei miatt be­következő kilengést teszi lehetővé. A kiásó­korongnak a haladás irányával ellentétes értel­mű mozgatására forgató mechanizmus szolgál, amelynek hajtószervét a vontató erőgép ki­menő tengelye forgat, hajtott szerve pedig a kiásókoronghoz van rögzítve. A találmány tárgyát képező dughagyma-fel­szedőgép egy példaképpeni kiviteli alakját raj­zokon is bemutatjuk, amelyek közül az 1. ábra a gép. oldalnézetét, a 2. ábra a felszedő szer­kezet oldalnézetét, illetve függőleges hossz­metszetét, végül a 3. ábra a felszedőszerkezet elölnézetét, illetve keresztmetszetét ábrázolja. Az 1 gördülőalvázhoz a vízszintes és függő-1K1COQ

Next

/
Thumbnails
Contents