151585. lajstromszámú szabadalom • Tolózár

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1962. IV. 25. Közzététel napja: 1964. III. 23. Megjelent: 1965. VII. 01. (JA—424) 151585 Szabadalmi osztóly: 47 g1 26—29 Nemzetközi osztály; F 06 k Decimal osztályozás: Jankus József gépészmérnök, technológiai osztályvezető, Budapest Tolózár A találmány tárgya vezetékben áramló köze­gek útjának nyitására és/vagy zárására szol­gáló tolózár, amelynek zárására az áramló közeg nyomásával a tolózár tolattyújában kiképzett záróelem és a záróelemek e nyomás irányában működő, a záróelemet elmozgató mechanizmus, nyitására pedig a tolattyúban a vezetékkel azo­nos méretű furat van alkalmazva. A hagyományos tolózárakban a zárásra az ékelődés elvének alkalmazása szilárdsági okok­ból a tolózárháznak még rugózásra való mére­tezését is szükségessé teszi, ami miatt a ház méretei megnőnek. E tolózárak nyitott állapo­tában az áramlás nem örvénymentes. Számos kiviteli változatban kísérelték meg a hagyományos tolózárak fenti hátrányos tulaj­donságait kiküszöbölni, pl. a tolattyúnak nyi­tott helyzetében vezetőcsővel való ellátása út­ján. Ez esetben is fennáll azonban a síkokkal való zárásnak az a hátránya, hogy a nyitás­zárás során az áramló közegnek a zárófelüle­teken fellépő súrlódása — az áramlás sebessé­gétől és a közeg sűrűségétől függően — a záró­felületeket hosszabb-rövidebb idő alatt meg­rongálja. Emellett a zárósíkok kialakítására még ma sincs megfelelő gépi berendezés. A toló­zárházak szükségszerű túlméretezése a szerke­zeti anyagokkal szemben támasztott követelmé­nyeket növeli, ami kedvezőtlenül emeli a gyár­tási költségeket. 10 15 20 25 30 Ezen hiányosságok megszüntetésére történtek már kísérletek olyan tolózárral, amelyben egy­más felett elhelyezett záró és egyenes átömlést adó nyitózóna van kiképezve. Egyik ilyen ki­viteli megoldás két rugózó félperselyt alkalmaz záróelemként, amelyeknek kerületi görbületi sugara nagyobb a házban a tolattyú számára kiképzett henger görbületi sugaránál. E szerke­zeti kialakítás folytán azonban zárás még töké­letes kivitelezés esetén is csak első esetben jöhet létre. Ez a tolózár ugyanis úgy működik, hogy a nyomást kifejtő áramló közeg az áram­lás irányában fekvő félperselyt eltolja a záró­felülettől, az áramlás irányával ellentétes el­helyezésűt pedig ráfeszíti a ház belső felületé­re. Ahhoz, hogy zárás egyáltalában létre jöjjön, a félperselyes zárófelületnek deformálódnia kell, azaz fel kell vennie a ház görbületi sugarát, miközben a félpersely-végek ráékelődnek a tolattyúház falára. A nyitás során ez okból vagy ellenirányú közegáramlást kellene a tolózár zavarmentes működtetéséhez létrehozni, vagy a tolózárat egyáltalán nem lehetne nyitni vagy csak azon az áron, hogy a nagy erőhatások folytán a toló­zárház és a tolattyú között berágódás kelet­keznék. A találmány révén a fenti hátrányokat olyan tolózárral küszöböljük ki, amely vezetékben áramló közegek útjának nyitására és/vagy zá-151585

Next

/
Thumbnails
Contents