151578. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kenőanyag és hidraulikus folyadék gyanánt használható anyagkompozíció előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1962. VII. 06. (GE—447) Svájci elsőbbsége: 1961. VII. 07. Közzététel napja: 1964. IV. 25. Megjelent: 1965. VII. 01. 151578 Szabadalmi osztály: 23 c Nemzetközi osztály: C 10 m Decimái osztályozás: Feltalálók: Dr. Dazzi Joachim vegyész, Riehen, Dr. Keller Ernst vegyész, Binningen, Svájc Tulajdonos: J. R. Geigy A. G. cég, Basel, Svájc Eljárás kenőanyag és hidraulikus folyadék gyanánt használható anyagkompozíció előállítására A találmány eljárás olyan anyagkompozíció előállítására, amely kenőanyag és/vagy hidrau­likus folyadék gyanánt, példaképpen gépek vagy géprészek kenésére, vagy hidraulikus hajtására hasznosítható. 5 Szintetikus kenőanyagokkal és hidraulikus fo­lyadékokkal szemben, amilyenek pl. a repülő­gépmotorok gázturbináiban vagy a mechanikai és elektromos ipar korszerű magas hőmérsék­letű készülékeiben szükségesek, igen magas kö- 10 vetelményeket támasztanak a hőállóság szem­pontjából. Ahhoz, hogy az ilyen szintetikus kenőanyagok a repülőgép-gázturbinákban felhasználhatók le­gyenek, azoknak elsősorban az alábbi követel- 15 menyeket kell kielégíteniük: 1. a legkülönfélébb fémeken kenőanyag-filmet kell képezniük; , 2. kevéssé illékonyaknak és hővel szemben messzemenően ellenállóképeseknek kell lenniük; 20 3. nem szabad korrodáló hatást kifejteniük és főként nem szabad savas bomlástermékeket ké­pezniük ; 4. kenőtulajdonságaikat lehetőleg széles hő­mérséklet-tartományban meg kell tartaniuk, 25 vagyis viszkozitásuknak lehetőleg kevéssé sza­bad a hőmérséklettől függnie; 5. a fenti tulajdonságok mellett egyrészt le­hetőleg mély dermedésponttal, másrészt lehető­leg magas forrponttal kell bírniuk. 30 2 Nehezen találhatók olyan anyagok, amelyek mindezeket a követelményeket oly messzeme­nően kielégítik, hogy ezáltal alkalmasak pl. gáz­turbinákban kenőanyagként való felhasználás­ra. A szokásos észter-alapú kenőanyagok illé­konyságuk és ki nem elégítő hőállóságuk foly­tán, a szénhidrogén-alapú kenőanyagok pedig illékonyságuk, nem eléggé alacsony dermedés­pontjuk, valamint viszkozitásuknak a hőmér­séklettől való függése (ASTM-slope) folytán nem eléggé alkalmasak a korszerű motorokban, főként a repülőgépmotorokban való felhaszná­lásra. Meglepő módon azt találtuk, hogy bizonyos, az aminocsoportok nitrogénatomján megfelelő­en helyettesített melaminok kielégítő mérték­ben rendelkeznek a fentebb megkövetelt tulaj­donságokkal és ezért jól felhasználhatók nagy igénybevételeknek kitett hidraulikus folyadé­kokként és különösen széles hőmérséklet-tarto­mányban alkalmazható szintetikus kenőanya­gokként. A kenőanyag és hidraulikus folyadék gyanánt használható anyagkompozíció előállítására al­kalmas eljárást az jellemzi, hogy egy vagy több olyan, folyékonytól zsírszerűig terjedő állapotú, N,N',N"-helyettesített melamint, melyek össze­sen legalább négy N-helyettesítőt tartalmaznak, melyek — nem reakcióképes gyökökkel adott esetben tovább helyettesített — szénhidrogén-151578

Next

/
Thumbnails
Contents