151564. lajstromszámú szabadalom • Eljárás vízoldható szulfonamidsók előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1963. III. 13. Közzététel napja: 1964. IV. 25. Megjelent: 1965. VIII. 01. (Cl—435) 151564 Szabadalmi osztály: 12 o 23—24 Nemzetközi osztály: C 07 c5 Decimái osztályozás: Feltalálók: Dede László vegyész, 50%, Hernádi János gyógyszerész, 25%, Pogány János gyógyszerész, 25%, Budapest Tulajdonos: Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Rt., Budapest Eljárás vízoldható szulfonamidsók előállítására Azt találtuk, hogy a I. képletű í(ahol R je­lentése hidrogén, vagy kívánt esetben helyet­tesített heterociklusos, aromás, vagy hidroaro­más gyűrű) vegyületek a gyógyászatban igen előnyösen alkalmazható vízoldható, új szulfon­amid-készítmények. Azt találtuk továbbá, hogy a I. képletű, az irodalomban eddig ismeretlen 'Vegyületek elő­nyösen állíthatók elő oly módon, hogy II. kép­letű szulionamidszármazékokat (ahol R jelen­tése a fent megadott) N-metil-D-glükózamin­nál, vagy iN-metil-L-glükózaminrial reagálta­tunk. A találmányunk alapját képező eljárás sze­rint előállított szulfonamid-'N-metil-glükózamin sók előnyösebb gyógyászati tulajdonságokkal rendelkeznek, mint maguk a szulfonamidok, vagy azok egyéb már ismert sói {pl. kálium vagy nátrium, sói). Az N-metil-glükózamin sók biológiailag ha­tásosabbak, mint a megfelelő szulfonamid bá­zis. Vízoldhatóságuk igen jó és ez lehetővé teszi a kúp farmában történő kiszerelést. Az esetleges hidrolízis elkerülése céljából az in­jekciós oldat 'elkészítéséhez propilénglikol-víz elegyet használunk. Propilénglikolos vizes kö­zegben 8,8—9 pH-jú injekció készíthető belő­lük, ami nagy előnyt jelent az eddig ismert 10,5—11 pH értékű szulfonamid injekciókkal szemben, mivel a kevésbé lúgos injekció szö­vetizgató hatása sokkal kisebb. Az N-metil­-glükózamin sók jól oldódnak közel semleges kémhatás mellett is; ennek eredményeként szemcseppek formájában is jól felhasználhatók. 5 A találmányunk szerinti eljárás alapján ké­szített vegyületek valamely p-aminobenzolszul­fonamido-csoportot tartalmazó vegyület és N­-metil-glükózamin D-, vagy L-formájának reakciójával állíthatok elő. A p-aminobenzol-10 szulfonamido-csoport hidrogénhez, kívánt eset­ben helyettesített aromás, hidroaromás, hete­rociklusos gyűrűhöz, előnyösen tiazol-, vagy pirimidin-gyűrűhöz kapcsolódhat. A heterocik­lusos gyűrű a szulfonamido-esoporton kívül 15 más szubsztituensieket is tartalmazhat, előnyö­sen alkilcsoportokat. Eljárásunk igen előnyös foganatosítási módja szerint 2-{p-aminobenzol­szulfonamido)-4-metil-tiazolt, vagy 2-(p-amino­benzolszulfonamidb)-4,6-dimetilpirimidint alkal-20 mázhatunk kiindulási anyagként. A reakcióhoz az N-metil-glükózaminnak úgy L-, mint D-formája eredményesen felhasználható. A reak­ció során az N-metil-glükózamin sót képez a szulfonamido-csoport savanyú karakterű hidro-25 génjével. A reakciót alkoholos közegben végezzük el, előnyösen használhatunk metanolt oldószer gyanánt. A reakcióelegyet az oldószer forr­pontján tartva a reakció 10—20 perc alatt le-30 zajlik. A szulfonamido-vegyületet és az N-me-151564

Next

/
Thumbnails
Contents