151552. lajstromszámú szabadalom • Eljárás oxidos és karbonátos mangánércek, valamint mangántartalmú dúsítási meddők és középtermékek feldolgozására

MAGYAR NEPKÖZTÄRS ASÄG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1962. V. 04. Közzététel napja: 1964. III. 23. Megjelent: 1965. VII. 01. (UU—8) 151552 Szabadalmi osztály: 40 a 18—51 Nemzetközi osztály: C 22 b Decimái osztálvozás: Feltalálók: Fekete Sándor okleveles bányamérnök, 45%, Horváth Albert vegyész, 25%, Szaló Jenő vegyészmérnök, 15%, Sever József bányamérnök, 15% Tulajdonos: Űrkuti Mangánércbánya Vállalat, Ürkút Eljárás oxidos és karbonátos mangánércek, valamint mangántartalmú dúsítási meddők és középtermékek feldolgozására A találmány oxidos és karbonátos mangán­ércek, mangántartalma dúsítási meddők és kö­zéptermékek feldolgozására vonatkozik, mely feldolgozás útján vaskohászati célra, valamint egyéb mangánsók előállítására alkalmas man­gánkoncentrátumok állíthatók elő. Ismeretes az, hogy a természetben található és kitermelésre alkalmas oxidos és karbonátos mangánérc-előfordulásokból 'kitermelt mangán­ércek csak dúsítás után alkalmasak ipari fel­használásra. A dúsítás, folyamán nagy mennyi­ségű és jelentős mangántartalmú dúsítási meddő keletkezik, mely jelenleg ipari célra nem hasz­nosítható. Emellett mangánércbányáknál vagy dúsító műveknél a hulladékkészletek kezelése külön költségtényezőt képez. Az úrkúti man­gánérc kitermelésnél pl. a kitermelt oxidos ércek fémtartalmának csak kb. 60%-a alkalmas I. o. dúsított mangánérccé való feldolgozásra, 10%-a ipari célra nem használható II. o. érc, 30%-a pedig dúsítási meddő. Fentieken kívül az üledékes eredetű igen finom szemcseszerkezetű, agyagásványokat tar­talmazó márgaszerű karbonátos mangánércek nagyipari feldolgozása, ill. mechanikai vagy fizikai úton történő dúsítása technikailag nincs gazdaságosan megoldva. Ennek folytán a kar­bonátos mangánérceket nyers állapotban és kis mennyiségben kizárólag nagyolvasztói adalék­anyagként lehet hasznosítani, jóllehet ilyen tí­pusú ércek mangánkoncentrátummá való fel­dolgozása rendkívül előnyös lenne a világszerte rendelkezésre álló hatalmas előfordulások foly­tán. 5 A találmány értelmében oxidos mangánérce­ket, ezek dúsítási középtermékeit, vagy dúsí­tási meddőit és karbonátos mangánérceket együttesen, egy technológiai folyamatban hidro­metallurgiai úton feldolgozva ipari célra alkal-10 mas nagy mangánoxidtartalmú koncentrátumo­kat állíthatunk elő. Az eljárás folyamán a ki­indulási anyagokat vízzel hozzávetőleg 50— 200 g/liter szilárdanyag-tartalrnú zaggyá őröl­jük fel és a kapott zagyot nagyfelületű érint-15 kezest biztosító berendezésben legalább 0,2% S02 -t tartalmazó füstgázzal vagy egyéb S0 2 tartalmú gázzal az alábbi bruttó reakcióegyenlet értelmében reagáltatjuk: 20 2Mn02 + 4S0 2 + 0 2 + 2H 2 0 = 2MnS0 4 -f MnCO, + 2H2 S0 4 HoS04 = MnS0 4 CO, H2 0 30 A reakció folyamán mangánszulfát- és kén­savtartalmú vizes oldatot kapunk, a kapott ol­datból mésztej hozzáadásával mangánhidroxidot és gipszet, adott esetben mészvíz hozzáadásával csak mangánhidroxidot válos^i^k le, az egy­más mellett kiváló mangánnidroxidot és gip-1.51552

Next

/
Thumbnails
Contents