151550. lajstromszámú szabadalom • Készülék többélű forgácsoló szerszámok, elsősorban marók fogainak köszörűléssel történő megmunkálására

MAGTÁR NÉPKÖZTÁRSASÁG OSSZÄGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1963. IV. 17. Közzététel napja: 1964. III. 23. Megjelent: 1965. VII. 01. (TA—813) 151550 Szabadalmi osztály: 67 a 26—33 Nemzetközi osztály: B 24 b Decimal osztályozás: Tajti Szilveszter és Tajti Szilveszterné, Budapest Készülék többélű forgácsoló szerszámok, elsősorban marók, fogainak köszörüléssel történő' megmunkálására 1 A gyakorlatban jelenleg a többágú forgácsoló szerszámokat — jelen esetben a marókat — két gépen (henger- és élköszörűgép) és több készülékben (csúcstartó, osztófej) köszörülik. Ez a köszörülési eljárás nem gazdaságos, mert két 5 gépre és több készülékre van szükség. Sőt a szár- és ujjmarók utánköszörülését nem is le­het elvégezni gépen az esetben, ha a maró hom­lokán levő központosító furat a többszöri kö­szörülés után már eltűnik. 10 A találmány előnye, hogy a készülékben a köszörülés összes művelete egy befogással el­végezhető. További biztonsági előnye még, hogy a dol­gozó keze nincs a forgó köszörűkőnél. 15 A találmány gazdasági előnye, hogy nincs szükség egyetemes élköszörűgépre, osztófejre és csúcstartóra, mert ezek együttes tulajdon­ságaival a készülék rendelkezik. További elő­nye, hogy a készülék felszerelhető oly gépre 20 vagy szerkezetre, melynek beállító és köszörü­lést végző vagy ezekkel ellátható szerve van. További előnye még, hogy a készülékben le­vő hüvelyt, osztókart és csapot mozgató és kap­csoló szervvel ellátva automata célgépként le- 23 net használni. A találmány szerinti készülék célja, hogy ol­csó eszközzel a kisebb üzemek, gépállomások, javító és karbantartó részlegek (TMK), (me­lyek nem rendelkeznek élköszörűgéppel) a több- 30 ágú forgácsoló szerszámok köszörülését a ké­szülék segítségével el tudják végezni, továbbá, hogy célgépként használva a többágú forgácsoló szerszámok köszörülése gyorsabb, olcsóbb és egyszerűbb legyen. A találmány lényege, hogy egy házban osztó­tárcsával ellátott olyan hüvely van mozgóan el­helyezve, melynek palástján egy vagy több kü­lönböző bal és/vagy jobb emelkedésű, vagy egyenes horony, vagy mozgást átvivő szerv van. A köszörülendő többágú forgácsoló szerszám kényszerpályás irányítását két módon lehet el­végezni : 1. a hüvely hornyait vezetve, vagy 2. a csúszó köpenyben levő hüvelyt elfordító, minden irányban és emelkedésben állítható és rögzíthető, mozgást átvivő szervvel vezetve. A hüvelyben elforgathatóan pedig olyan orsó van, melynek, egyik végén szabványkúpos furat van. A többágú forgácsoló szerszám e furat­ban közvetlenül, továbbá átalakító hüvelyben, maró felfogó tüskén és marófejben befogható. Az orsó másik végén osztókar van elhelyezve. Az osztótárcsával és osztókarral az orsóba be­fogott többágú forgácsoló szerszámot a fogai­nak megfelelő osztásban kell rögzíteni. A találmányt részletesen a csatolt ábrák alapján ismertetjük, ahol a 1. ábra egyik kiviteli alakot oldalnézetben, a 2, ábra egy másik kiviteli alakot a készülék 151550

Next

/
Thumbnails
Contents