151543. lajstromszámú szabadalom • Csomórögzítő eljárás fonalból, zsinegből és műanyagszálból készített halhálókhoz

o MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1962. X. 05. (01—58) Lengyelországi elsőbbsége: 1961. X. 07. Közzététel napja: 1964. II. 22. Megjelent: 1965. VII. 01. 151543 Szabadalmi osztály: 45 h 27—28 Nemzetközi osztály: A 01 k Decimal osztályozás: Feltaláló: Nicowsky Leonard technikus, Lodz, Lengyelország Tulajdonos: Olsztynskie Zakladi Sieci Rybackich cég, Korsze, Lengyelország Csomórögzítő eljárás fonalból, zsinegből és műanyagszálból készített halhálókhoz 1 A találmány tárgya fonalból, zsinegből és műanyagszálból készített halhálók csomórög­zítő eljárására vonatkozik, mely szerint a cso­mókat kopolimer oldattal telítjük és hőközlés útján rögzítjük, 5 Az eddigiek során gyapotból készített hal­hálókat alkalmaztak, melyek rövid idő alatt el­szakadtak és használhatatlanná váltak. A műanyagból, például steelon fonalból és steelon szálból készített halhálóknál, melyek a 10 gyapothálóknál jóval erősebbek voltak, hát­rányt jelentett a hálócsomók könnyű kioldó­dása. Számos kísérlet történt már előzetesen is a hálócsomók rögzítésére. így pl. a műanyag­háló csomóit vízzel, termikus szárítással, a rost- 15 felületek kénsavas lemaratásával, továbbá bá­riumszulfátnak a felületekre történő kicsapatá­sával igyekeztek rögzítem, ennek ellenére ked­vező eredményt nem tudtak elérni. Kísérleteink során megállapítottuk, hogy ha 20 steelon fonalak rostjait összeragasztjuk és az így létesített rostanyagból hálócsomókat készí­tünk, úgy ezeknek kopolimer-oldattal történő telítése és termikus rögzítése folytán kedvező eredmény érhető el. 25 A találmány szerinti eljárásnál úgy járunk el, hogy a hálót kopolimer-oldatban telítjük, mely oldatot előzetesen 40% víztartalmú spiri­tuszban oldunk és a hálót továbbá centrifugál- 30 juk, majd 100—130 C° hőmérsékleten kiszárít­juk. A háló minőségének meghatározása után, il­letőleg az átvevő kikötése alapján 1—15%-os oldatot állítunk elő. A csomók rögzítése fonal­ból készített háló esetén 1%-os oldattal, vékony hálóknál 2%-os oldattal, közepes és vastag há­lóknál 5%-os oldattal, míg műanyagszálból ké­szített hálóknál 12%-os oldattal történik. Az alábbiakban egy kiviteli példa kapcsán is­mertetjük a találmány szerinti eljárást, még­pedig az előkészítés módját és a kopolimer-ol­dat összeállítását. Az előkészítés során célszerű a 2 (2%-os ol­dat), illetőleg 10 (10%-os oldat) kopolimer-súly­rész oldatot egy edénybe önteni. Majd a 48 tér­fogatrész spirituszt és a 2 térfogatrész vizet hoz­záadjuk. Az egész mennyiséget összekeverjük és maximálisan körülbelül 30 C° hőmérsékletre előmelegítjük. Az ily módon előkészített kopolimer-oldatot kilágyulás céljából 5 napig állni hagyjuk. Az esetben, ha nem áll megfelelő számú edény rendelkezésünkre, a kopolimer-oldat ha­tásideje minimumra csökkentendő, sőt esetleg a kilágyítási művelet elhagyható; ez esetben vi­szont a kopolimer feloldása lényegesen hosszabb időt vesz igénybe. Jó minőségű kopolimernek, melyet néhány napon keresztül áztattunk, kö­rülbelül 3 óra alatt kellene feloldódni, ehelyett 151543

Next

/
Thumbnails
Contents