151529. lajstromszámú szabadalom • Eljárás helyettesített izo-nikotinsav-nitril származékok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS "ALALMÁNYI ÜIVAi AL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1963. X. 05, Közzététel napja: 1964. III. 23. Megjelent: 1965. VII. 01. (GO—902) 151529 Szabadalmi osztály: 12 p 1—5 Nemzetközi osztály: C 07 d2 Decimái osztályozás: Feltalálók: Fuchs Oszkár vegyészmérnök, Dunakeszi, Senkariuk Vladimir vegyészmérnök, Budapest, Nemes András vegyészmérnök, Budapest, Somogyi Tibor vegyészmérnök, Budapest, Lázár Árpád vegyészmérnök, Budapest. Tulajdonos: Gyógyszeripari Kutató Intézet, Budapest Eljárás helyettesített izo-nikotinsav- nitril származékok előállítására 1 Az irodalom több módszert ismertet helyet­tesített izo-nikotinsav-nitrilek előállítására (Bull. Soc. Chim. Fr. 1958, 687, Brit, Pat. 800.250, Zsurnal Obscsei Himii 1959, 915). A francia közleményben leírt eljárás szerint a 5 megfelelő piridon-karbonsavból foszforsav-klo­ridokkal 6-;klőr-iz!o-nikotiins!av-Horidot, ebből 6-klói--izo~n,ikotinsav-észtert készítenek, majd ez észter delhalogénezése után kapott izo-mko­tinsav-észtert amidálják és végül erélyes víz- 10 elvonószerekkel, előnyösen foszforsav-származé­kakkal történő forralással kapják a kívánt 2-es szénatomon helyettesített Izo-nikötinsav-nitrilt. Ennél előny ösébb módszer szerint (150.477 lajstromszámú magyar szabadalom) a 2-es 15 szénatomon helyettesített 4-karboxi-6-piridont foszforsav-kloridokkal a 2-es szénatomon he­lyettesített 6-klór-izo-nikotinsav-kloriddá ala­kítják, amit közvetlenül amidálnak, majd a nyert megfelelő savamid származékot újabb 20 foszforsav-származékok segítségével a megfe­lelő nitrillé alakítják át. A Bull. Soc. Chim. Fr. 1958, 687-ban közölt eljárás szerint a, megfelelő sav-^amidot a 2-es szénatomon helyettesített ß-klor-izo-nikotinsav- 25 -észterből állítják elő, amely észterezési mód rendkívül nehéz, üzemi kivitelezésre nem al­kalmas, mivel a 2-es szénatomon helyettesített 6-klór-izo-nikotinsav-amid kristályosodása labo­ratóriumi méretben is több heti 0 C° alatti 30 állás után következett be. A példaként említett fenti eljárások mindegyike külön készíti el foszforsav-kloridok segítségével a megfelelő sav-kloridot és ebből a sav-amidot, majd is­mételten foszforsav-származékokat alkalmaz, mint vízelvonó szereket és ezekkel képezi a megf el elő nitril-vegyületet. Kísérleteink során arra az eredményre jutot­tunk, hogy ha az izo-nikotinsav-észterek he­lyett a megfelelő piridon-észterekből indulunk ki, úgy a karboxil-csoport amidálása rendkívül könnyen hajtható végre, a megfelelő sav-ami­don keresztül kapott mtril-származékok hoza­ma és minősége lényegesen megjavul, hiszen csak egy íziben kell eljárásunkban a kátrányo­sodást előidéző foszforsav-származékot alkal­mazni. További előnye még, hogy a 6-klór-izo­»nikotinsav-nitril hidrogénezés útján történő dehalogénezése is könnyen végrehajtható a nit­rilcsoport érintetlenül hagyásával az esetben, ha a keletkező sósavat nem nátrium-acetáttal, hanem annyi alkáli-, vagy földalkáli-karbonát­tal kötjük meg1 , hogy az abszolút vízmentes közegben csak hidrakarbonátok keletkezhesse­nek. Az esetben, ha a halogénmegkötő szerepét, játszó alkáli-, vagy földalkáli-karbonát teljes egészében alkáli-, vagy földalkáli-kloriddá, vízzé és széndioxiddá alakul át, úgy a nitril­csoport redukciója is részben bekövetkezik. Azt találtuk, hogy a 2-es szénatomon helyet-151523

Next

/
Thumbnails
Contents