151485. lajstromszámú szabadalom • Univerzális erdei közelítő kerékpár

a MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1961. XI. 30. Közzététel napja: 1963. IX. 23. Megjelent: 1965. VII. 01. (EE—892) 151485 Szabadalmi osztály: 45 £ 23/00 Nemzetközi osztály: A 01 g 23/00 Decimái osztályozás: Feltalálók: Huszár Etodre tudományos munkatárs, Miskolc, Kaufmann József üzemvezető, Budapest Tulajdonos: Erdészeti Tudományos Intézet, Budapest Univerzális erdei közelítő kerékpár 1 A találmány univerzális erdei közelítő kerék­pár rönköknek, gömbölyegfákaak, egyéb fa­kitermelvényéknek 'és- gerendáknak a kiterme­lés helyéről való elszállítására. Általánosságban fának a ledöntés helyéről 5 az -erdei útig történő mozgatására — közelíté­sére — fogatos kocsit használnak. Nagyobb mé­retű gömbölyegfa közelítéséire már évtizedek óta különböző közelítő kerékpárokat alkalmaz­nak. Ismeretesek egyenestengelyű és hajlított io tengelyű közelítő kerékpárok. Az előbbiekre a gömbölyegfát elülső végével fel kell emelni, az utóbbi, hajlított tengelyű közelítő kerékpárok­ra a göimbölyegfét fel kell függeszteni. Mindkét típusú szállítóeszköz csak a hámfán keresztül 15 kapcsolódik a vonóerőhöz és így lejtős terepen a vonóerő a terhet visszatartani nem tudja. Az így szállított fa részben a földön vonszolódik, ami nagy vonóerőt igényel. Vontatás közben a vontatott fa károsítja a talajt, a fiatal facseme- 20 téket és a, lábon martadó faállományt is, ezen kívül kárt szenved maga a vontatott fa is. Nagy hátránya az eddig ismert közelítő ke­rékpároknak, hogy azokkal csak egyféle fa­választék közelíthető.' Különféle, választékokhoz 25 különféle közelítő kerékpárok szükségesek. A találmány szerinti univerzális erdei köze­lítő kerékpár a felsorolt hiányosságokat kívánja kiküszöbölni olyan közelítő kerékpár kialakí­tásával, amely bármilyen választék közelítésére 30 alkalmas, használható akár sík, akár lejtős tere­pen és a közelítést az, erdő és a szállított anyag károsítása nélkül végzi. A találmány tehát univerzális erdei közelítő kerékpár, amelynek alváza és fékszerkezete van. A találmány kitűzött célját azzal éri el, hogy alvázhoz csatlakoztatható vízszintes rakfelületű kerete, vagy ennek helyébe csatlakoztatható teherfelfüggesztő kerete, valamint az; alvázat süllyesztett, vagy emelt helyzetben tartó, az alváz hossztengelyével párhuzamosan eltolható, külpontosán elhelyezhető fogatoló, rúdja van. A találmány szerinti univerzális közelítő kerékpár alkalmas kereteserével nagyméretű gömbölyegfa és valamennyi faválaszték köze-, ütésére, egyesítve magában az egyenes és ívelt tengelyű közelítő kerékpárok előnyeit. A két rúd közötti fogtatolás és. a fékszerkezet lehetővé teszik még 40%-os lejtésű terepen is a köze­lítést. A találmány szerinti közelítő kerékpár a fel­es a leterhelést mechanikussá teszi és kiküszö­böli a fa vanszolódását. A fa vonszolódásának kiküszöbölésével, valamint pneumatikus járó­kerékéivel kíméli a talajt, az újulaitot, az erdő fáit és a vontatmányt." A találmány szerinti erdei közelítő kerékpárra5 a fel- és leterhelés lényegesen kevesebb erőkifejtést igényel, mint a korábbi típusok esetében. Vontatására álta­lában a íkét fogatoló rúd közé fogatolt lovat, 15H85

Next

/
Thumbnails
Contents