151484. lajstromszámú szabadalom • Fő- és segédérintkezővel ellátott áramkorlátozó pillanatkapcsoló

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1962. I. 16. (EE—922) Német Demokratikus Köztársaságbeli elsőbbsége: 1961. VI. 23. Közzététel napja: 1964. I. 25. Megjelent: 1965. VII. 01. 151484 Szabadalmi osztály: 21 c 28—53 Nemzetközi osztály: H 02 c Decimái osztályozás: Feltaláló: Reinboth Erich, Berlin—Baumschulenweg, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: VEB Elektro-Apparate-Werke, Berlin—Treptow, Német Demokratikus Köztársaság Fő- és segédérintkezővel ellátott áramkorlátozó pillanatkapcsoló l A találmány áramkorlátozó pillanatkapcsoló,, amelynél az érintkezőket rövidzárlat esetén két vezetőhurok elektrodinamikus erői a növekvő rövidzárlati áram. csúcsértékének elérése előtt nyitják. ' 5 Ismeretesek olyan pillanatkapcsolók, amelyek mágneses kioldóbiztasítója beállított nagyságú túláramnál megszólal és egy reteszelő kioldásá­val nyitja, a kapcsolót. Ezeknél a kapcsolóknál azonban, rövidzárlat esetén az áraim a kioldó 10 áramerősség elérése után az áramkör ohmos és induktív ellenállásainjak megfelelően addig növekszik, amíg a kapcsoló kioldása a kioldó­szerv saját {(működési) idejétől függően létre nem jön. 15 Ez az egyszerű elrendezés a mai követel­ményeknek már nem felel meg, mert a kap­csoló saját ((működési) ideje olyan nagy, hogy rövidzárlat esetén az áram az elméletileg le­hetséges legnagyobb értékére növekedhet. Az 20 itt fellépő rövidzárlati áramok korlátozásához a ma szokásos hurkolt hálózatoknál és nagy. berendezéseknél olyan nagy költségbefektetések szükségesek, amelyek gazdaságosnak egyáltalán nem mondíhatóak. Továbbá, ha áramirányító- 25 ként félvezetőket használnak, különösen gyors és áramkorlátozással kombinált kikapcsolásra van szükség, mert a félvezetők a túlterheléssel szemben nagyon érzékenyek. Már próbálkoztak azzal is, hogy az érintkezők megbontását mág- 30 neses beavatkozó elem végezze, míg a kap­csolóretesz kioldása az érintkezők szétválása után jön létre. Ennek az elrendezésnek is hát­ránya azonban, hogy a mágneses mező ki­alakulásához bizonyos időre van szükség. Továbbá ismert az is, hogy az érintkezők szétnyitásához a vezetőhurokban ható elektro­dinamikus erőket hasznosítják. Az ilyen, elren­dezéshez azonban járulékos reteszelőszerkezetek, illetve érintkezőnyomást erősítő eszközök szük­ségesek, mert 'ezek nélkül a csökkent érintkező­nyomás következtében az érintkezőtestek túl­hevülnek és összehegednek. Egy már ismert típusú ilyen kivitelnél a fő- és segédérintkezők­kel ellátott pillanatkapcsolóhoz három párhuza­mos szárból alkotott két vezetőhurkot alkal­mazták, amelyek közül az első hurok elektro­dinamikus ereje érintkezőnyomást erősítőén hat, a második hurok elektrodinamikus ereje pedig először a föérintkezot nyitja és azután a segédérintkezők megbontása céljából egy ener­giatároló reteszelőszerkezetét teszi szabaddá. A fő- és segédérintkezők bontási folyamatá­nak egymásután kapcsolása következtében — és mert a segédérintkezők nyitásához először egy energiatároló reteszelőszerkezetét kell szabaddá tenni — a kapcsoló saját (működési) ideje az áramkorlátozás ellen ható tényezők mértéké­ben megnövekszik, A találmány az említett hátrányos tulajdon-151484

Next

/
Thumbnails
Contents