151458. lajstromszámú szabadalom • Tekercselőgép ferritmagos TV-eltérítőtekercsek csévéléséhez

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÄLMÄNY Bejelentés napja: 1962. XI. 02. Közzététel napja: 1963. XII. 21. Megjelent: 1965. VI. 01. (OI—59) 151458 Szabadalmi osztály: 21 g 1—16 Nemzetközi osztálv: H 01 d Decimái osztályozás: Feltalálók: Nemes László oki. villamosmérnök, <20 ß/o-ban és Varga Ignác oki. gépészmérnök, 80%-bara, mindketten budapesti lakosok Tulajdonos: ORION Rádió- és Villamossági Vállalat, Budapest Tekercselőgép ferritmagos TV- eltérítőtekercsek csévéléséhez Teievízióvévő-készülékek mágneses eltérítő­rendszerének függőleges-eltérítőtekercseit álta­lában két egyforma részből gyűrűvé összeilleszt­hetően készítik, az 1. ábrán vázolt féldarabok­ból. Itt az 1 ftemtr-félgyűrűn a 2 tekercs a központi szög szélességben van felcsévélve zománcszigetelésű vörösrézhuzallal. A szükséges menetszám elérése céljából a 2 tekercs több­rétegű. Működés közben a tekercsen átfolyó áram hullámalakja '(ifűrészfog), a rendkívül nagy harmonikus-tartalom miatt különleges követel­ményeket támaszt a tekercseléssel szemben: a tekercs kezdete és vége minden darabnál azo­nos pontra essék, a menetemelkedés egyenletes, esetlég pontosan egy előírt változás szerinti íegyen, az egyes menetrétegek arányosan, lép­csősen kezdődjenek, illetve végződjenek, továb­bá, a képminőséget erősen rontó villamos be­lengési jelenségek miatt, a csévélés csak egy­irányú lehet l(oda-vissza nem), ezért félmenetes visszafutást kell megvalósítani. Ennek a vissza­futasnak a tekercs külső palástján kell lennie, a belső mágneses tér gazdaságos kihasználása céljából, ezen kívül még amiatt is fontos, hogy ezáltal az eltérítőtekercs jobban feltolható a képcső nyakára (a külső visszavezetés nem csökkenti a tekercs bel világát), a tekercs belső palástja jóval simább így, mint a belső paláston történő szálvisszavezetés esetén -(ami felett 'ki­púposodik a tekercselés huzalrétege) és az egyenletes, szabályos felületen: könnyen, simán forgathatók el a vízszintes eltérítés tekercsei a „trapéztorzítás" megszüntetése céljából. Egyéb képtorzítások („párna"-, „hordótorzítás") mini-5 malis szinten váló tartása, vagy könnyebb kor­rigálhatóság céljából az 1. ábra szerinti tekercs egyes rétegeiben a menetemelkedésnek esetlég más-másnak, vagy., adott terv szerint változta­tottnak kell lennie. Mindeme követelmények 10 még fdkozottabban jelentkeznék & nagyobb pl. 110°-os eltérítésű képcsöveknél. Végül, a vevő­készülék tömeggyártása szempontjából egyik leglényegesebb szempont az, hogy ezek a teker­csek a lehető legpontosabban, a legkisebb tűrés-15 sei készüljenek. E tekercsek gyártására szolgáló oélgépek az imént vázolt követelményeknek több-kevesebb kompromisszummal tesznek eleget. A gyors, nagy termelékenységű gépek nagy szórással 20 gyártanak; a kielégítő pontosságúak viszont lassúak és valamennyi, eddig ismert tekercselő­gép csak állandó menetemelkedéssel tekercsel. E gépek tekercselő részeinek vázlata a 2. ábrán látható. Itt az 1 ferritfélgyűrű az elkezdett 25 2 tekerccsel a 3 befogószerikezetben van rög­zítve, amely a 4 hordozőkar fölött akkora ma^ gasságban van, hogy az 5 csévélőtárcsára erősí­tett 6 csévélőkar az 1 ferritfélgyűrű körül aka­dálytalanul körbeforoghasson. A, 6 csévélőkar, 30 amelynek szabad vége a 13 huzal vezetőnek van 151458

Next

/
Thumbnails
Contents